Nieuws

2 mei 2019
Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie? | blog door Else Noë
Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie? | blog door Else Noë Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Else Noë.
 

Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie? 

Maart 2019 heb ik een onderzoek afgerond dat gaat over het klimaat, de druk die de politiek en de burger voelen om te verduurzamen en de spanningen die daarbij ontstaan. Ik heb mij binnen het brede scala aan onderwerpen gericht op windenergieprojecten op land en de betrokkenheid van overheden, initiatiefnemer en omgeving.

Windenergie op land is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en het merendeel van de Nederlandse burgers is pro windenergie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Toch is weerstand vanuit de lokale omgeving de grootste remmende factor in de ontwikkeling van windenergie op land. Andersom vertaald: reputatieschade en vertraging door omgevingsfactoren zijn voor ontwikkelaars en de overheid de grootste risico’s van windenergie ontwikkeling.
Lees verder
24 april 2019
Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie? | Blog door Ruben Peuchen
Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie? | Blog door Ruben Peuchen beeld: Rhonald Blommestijn

Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Ruben Peuchen.

 

Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie?

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de weerstand rond windparken. De windenergiesector heeft moeten leren om de samenleving inspraak te geven in het besluitvormingsproces en ontwerp van een windpark project. Zonneparken gaan de komende jaren een substantiële plek in het Nederlandse landschap opeisen. Dat wordt na één blik op de zonopkaart website duidelijk. Tijd voor de zonne-energiesector om de lessen vanuit de windenergiesector over te nemen.
Lees verder
9 april 2019
Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee? | blog door Anne Schipper
Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee? | blog door Anne Schipper Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Anne Schipper.
 

Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee?

Iedereen heeft het erover: onder de Omgevingswet wordt vroegtijdige procesparticipatie wettelijk verplicht. Een ontwikkeling die past bij de toenemende aandacht voor procesparticipatie bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder windenergieprojecten. De vraag blijft echter: hoe? Hoe ziet de wetgever dit voor zich? Wat wordt er van wie verwacht? En wanneer is het goed genoeg? Dit zijn vragen die de gemoederen bezighouden. In mijn onderzoek naar vroegtijdige procesparticipatie ligt de focus op drie aspecten: de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet, de verwachtingen van de wetgever hierover en de de huidige praktijk van vroegtijdige procesparticipatie bij windenergieprojecten. De vraag die zich daarbij opdringt is: moeten we procesparticipatie wel wettelijk verplichten?
Lees verder
25 maart 2019
Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten | blog door Tessa Bijvoet
Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten | blog door Tessa Bijvoet Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Tessa Bijvoet.
 

Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten

Lang voor het Nationale Klimaatakkoord deden wetenschappers al onderzoek naar gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten. De conclusie: het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten door lokale initiatieven met coöperatief eigenaarschap draagt positief bij aan de lokale acceptatie. Echter, deze lokale organisaties hebben doorgaans niet de kennis en middelen om grootschalige projecten te ontwikkelen. De mogelijke oplossing: gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten.
Lees verder
28 februari 2019
Dient de omgevingsmanager het publieke belang? | blog door Elisabeth van de Grift
Dient de omgevingsmanager het publieke belang? | blog door Elisabeth van de Grift Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Elisabeth van de Grift.


Dient de omgevingsmanager het publieke belang?

Omwonenden en burgers nemen binnen formele besluitvorming rond energieprojecten een steeds prominentere en prangender rol in. Dit wordt ingegeven door aanhoudende lokale weerstand, maar ook door ontwikkelingen binnen beleidsdomeinen. Denk aan de op handen zijnde Omgevingswet, waarin participatie van burgers wettelijk wordt vastgelegd. Vorige week nog werd in de Tweede Kamer gediscussieerd over de huidige formulering van burgerparticipatie en het vrijblijvende karakter daarvan. Logisch dat er vanuit de wetenschap veel aandacht is voor omwonenden van energieprojecten. Maar wat vinden omgevingsmanagers er eigenlijk van? Zij organiseren tenslotte  dit soort processen.
Lees verder
1 2 3 4 5 »|
Deel deze pagina: