Green Deal voor omgevingsparticipatie energieprojecten ondertekend

Op donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder Platform LEO, de Green Deal “Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten”. Het initiatief voor deze Green Deal kwam van de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu. De gedachte is dat projecten voor windenergie, grootschalige zon, of andere vormen van duurzame energie een grotere kans van slagen hebben, als de omgeving al ‘aan de voorkant’ goed betrokken wordt. Inwoners en andere belanghebbenden in een gebied moeten op het juiste moment, op de juiste manier bij de plannen worden betrokken. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten/lastenverdeling (wie profiteert er van de opbrengsten?), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten onderschrijven. De ondertekenaars constateren dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie, volop in ontwikkeling zijn. Met de ondertekening van deze Green Deal geven zij aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

In de komende twee jaar gaan de partijen in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:
  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.
Lees hier de tekst van het akkoord.


 
Deel deze pagina: