Nog enkele plekken beschikbaar bij intervisiegroep POM

Na een succesvolle eerste groep start op 13 april een tweede intervisiegroep bij het Platform Omgevingsmanagement. Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casus die de deelnemers zelf inbrengen. Dus een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken.

Het gaat om een vaste groep van 8 á 10 deelnemers. De groep is gedifferentieerd qua achtergrond, organisatie, leeftijd e.d. Mensen die werken in het omgevingsmanagement. Dus zowel aan advies-, markt- als overheidskant.
 
Op 13 april start POM start een nieuwe intervisiegroep voor mensen die werken in het omgevingsmanagement. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je snel aan bij info@platformomgevingsmanagement.nl onder vermelding van intervisie.

De intervisiegroep komt 6 vrijdagmiddagen (13.30 – 16.30 uur) bij elkaar. De data zijn 13 april, 18 mei, 15 juni, 7 september, 5 oktober 2018 en een nog af te spreken datum. De 1e keer in het Rijkswaterstaatskantoor Westraven in Utrecht. Voor de keren daarna kan ook een andere of wisselende locatie worden afgesproken.

Meer informatie: www.platformomgevingsmanagement.nl/activiteiten/intervisie.
Deel deze pagina: