Omgevingsmanagement centraal tijdens levendige sectorbijeenkomst in Amersfoort

Van de rol van kunst in de openbare ruimte, tot de dilemma’s rond het gasnet in de binnenstad van Tilburg: op de derde netwerkbijeenkomst van Platform LEO kwam omgevingsmanagement rond energieprojecten in alle verscheidenheid aan de orde. Kennisoverdracht was natuurlijk een belangrijk ingrediënt – vandaar de sessies over onder andere online tools, geothermie (bleek populair) en omgevingsmanagement 3.0 – maar de rode draad was ook nu weer de herkenning en het delen van ervaringen en – soms – frustraties. “Hier snapt iedereen waar ik het over heb.”

Lees hier korte verslagen van de sessies geothermie en gasloos Tilburg.


Aardgas: het dilemma van Tilburg

Het aardgasnet in en om Tilburg werd in het verleden aangelegd met materialen die dringend aan vervanging toe zijn. Netbeheerder Enexis heeft een belangrijk deel van het net inmiddels vervangen, met als grote uitzondering het stadscentrum. Hier wacht 28 kilometer aan gasleiding in winkelstraten en drukke verkeersaders op vervanging. Hoe krijg je in deze tijd als netbeheerder de handen op elkaar voor de aanleg van een nieuw gasnet? De gemeente stuurt aan op een overstap naar bijvoorbeeld warmtenetten. Maar de bestaande warmteproducent in Tilburg heeft een slechte reputatie. Hoe kun je het als netbeheerder onder deze omstandigheden goed doen? Met die vraag worstelt Jos Lemmens van Enexis. Wat kan omgevingsmanagement bijdragen?

De investering in een nieuwe gasleiding wordt in 60 jaar terugverdiend. Maar de verwachting is dat het gasnet in Tilburg nog hooguit 30 jaar in bedrijf zal zijn. Als gereguleerde netbeheerder heeft Enexis weliswaar geen direct commercieel belang, maar de kosten worden wel (landelijk) omgeslagen over alle aansluitingen. Dat is geen goed verhaal. Met het oog op veiligheid en leveringszekerheid, is vernieuwing (of sanering) van het gasnet in het centrum van de stad niettemin de beste oplossing zijn. Dit vraagstuk gaat in veel Nederlandse steden spelen, maar Tilburg loopt hier als een van de eersten tegenaan. Het ministerie van EZ toont dan ook grote belangstelling.

Meer lezen?

Geothermie en de omgeving

Hoe betrek je de omgeving en creëer je draagvlak voor geothermie als energiebron? Voor die vraag ziet DAGO, branchevereniging van exploitanten van geothermie, zich gesteld. Energieopwekking op basis van geothermie is een relatief jong fenomeen, maar de ontwikkeling gaat snel. Vanuit de tuinbouw verplaatst de geothermie zich nu naar de stedelijke omgeving, en de exploitatie wordt grootschaliger. Ook is er een tendens naar diepere onttrekking, wat als “enger” ervaren zou kunnen worden. DAGO werkt aan een communicatieverhaal voor 2018, maar de zoektocht is nog in volle gang. Mara van Eck van der Sluijs (communicatie bij DAGO) en Elisabeth van de Grift (onderzoeker aan de TU Delft) vragen de groep om mee te denken.

Bij de vraag hoe je de omgeving betrekt, is de wedervraag: wie is de omgeving? Zijn dat de mensen die letterlijk in de omgeving wonen van de eventuele put? Bij hen moet je investeren in draagvlak en vertrouwen, beducht zijn voor een Nimby-reactie. Richt je je op potentiële afnemers van de warmte? Zij zullen meer geïnteresseerd zijn in de voor- en nadelen van aardwarmte.

Het is van belang om een goed beeld te hebben van de perceptie van geothermie. Wordt het gezien als potentieel risico of als duurzame oplossing? Zeker in de beginfase is beeldvorming cruciaal. Ook als je objectief gezien een goede oplossing biedt, kan de beeldvorming totaal anders zijn (denk aan het CO2-opslagdebacle in Barendrecht). Op dit moment is geothermie nog een ‘knuffelbaar’ onderwerp, maar door associaties met fracking en aardbevingen kan dat beeld zomaar omslaan. Cruciaal is om eerlijk en open te communiceren over eventuele schaduwzijden.

Meer lezen?

De toekomst van omgevingsmanagement (OM 3.0)

Het betrekkelijk jonge vakgebied van omgevingsmanagement ontwikkelt zich volop. Waar omgevingsmanagement in 2009 nog vooral zenden was, voert op dit moment het strategisch omgevingsmanagement de boventoon. Maar hoe ziet omgevingsmanagement er in het jaar 2025 uit? Bestuursleden van het Platform Omgevingsmanagement (POM) gingen hierover het gesprek aan. 

Een greep uit de inbreng van de deelnemers:

 
Meer lezen?Verslaglegging


‘De Tekenaars’ / JAM Visual Thinking zorgden voor een visueel verslag van de bijeenkomst. Klik op de afbeelding hierboven of op deze link om een interactieve versie te bekijken.

Voor een uitgebreide terugblik op de sectorbijeenkomst, download het volledige verslag.
Deel deze pagina: