Nieuws

9 april 2019
Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee? | blog door Anne Schipper
Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee? | blog door Anne Schipper Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Anne Schipper.
 

Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee?

Iedereen heeft het erover: onder de Omgevingswet wordt vroegtijdige procesparticipatie wettelijk verplicht. Een ontwikkeling die past bij de toenemende aandacht voor procesparticipatie bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder windenergieprojecten. De vraag blijft echter: hoe? Hoe ziet de wetgever dit voor zich? Wat wordt er van wie verwacht? En wanneer is het goed genoeg? Dit zijn vragen die de gemoederen bezighouden. In mijn onderzoek naar vroegtijdige procesparticipatie ligt de focus op drie aspecten: de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet, de verwachtingen van de wetgever hierover en de de huidige praktijk van vroegtijdige procesparticipatie bij windenergieprojecten. De vraag die zich daarbij opdringt is: moeten we procesparticipatie wel wettelijk verplichten?
Lees verder
25 maart 2019
Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten | blog door Tessa Bijvoet
Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten | blog door Tessa Bijvoet Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Tessa Bijvoet.
 

Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten

Lang voor het Nationale Klimaatakkoord deden wetenschappers al onderzoek naar gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten. De conclusie: het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten door lokale initiatieven met coöperatief eigenaarschap draagt positief bij aan de lokale acceptatie. Echter, deze lokale organisaties hebben doorgaans niet de kennis en middelen om grootschalige projecten te ontwikkelen. De mogelijke oplossing: gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten.
Lees verder
28 februari 2019
Dient de omgevingsmanager het publieke belang? | blog door Elisabeth van de Grift
Dient de omgevingsmanager het publieke belang? | blog door Elisabeth van de Grift Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Elisabeth van de Grift.


Dient de omgevingsmanager het publieke belang?

Omwonenden en burgers nemen binnen formele besluitvorming rond energieprojecten een steeds prominentere en prangender rol in. Dit wordt ingegeven door aanhoudende lokale weerstand, maar ook door ontwikkelingen binnen beleidsdomeinen. Denk aan de op handen zijnde Omgevingswet, waarin participatie van burgers wettelijk wordt vastgelegd. Vorige week nog werd in de Tweede Kamer gediscussieerd over de huidige formulering van burgerparticipatie en het vrijblijvende karakter daarvan. Logisch dat er vanuit de wetenschap veel aandacht is voor omwonenden van energieprojecten. Maar wat vinden omgevingsmanagers er eigenlijk van? Zij organiseren tenslotte  dit soort processen.
Lees verder
21 februari 2019
Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst
Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst Op 24 januari 2019 vond de zesde sectorbijeenkomst van het Lerend platform Energie & Omgeving plaats op het Stadskantoor Utrecht. Naast de leden van LEO waren er veel nieuwe gezichten. Mensen die te maken hebben of krijgen met de RES waarvan over een krap half jaar het eerste bod klaar moet liggen. Dat terwijl er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Een goede reden om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De kleine setting waarin tijdens de sectorbijeenkomsten van LEO wordt gewerkt zorgt ervoor dat veel kennis en ervaring wordt ingebracht. Deskundigen leiden het onderwerp in en ervaren gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen met het gesprek. Mensen nemen aan het eind van de bijeenkomst echt iets mee naar huis.
Lees verder
13 februari 2019
Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten! | blog door Shannon Spruit
Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten! | blog door Shannon Spruit Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Shannon Spruit.
 

Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten!

Vele vormen van energieopwekking in Nederland leiden tot weerstand bij burgers en lokale overheden. Denk aan de protesten tegen gaswinning vanwege aardbevingsrisico’s en milieueffecten. Of aan de conflicten in gemeenschappen waar windparken gepland staan, over de verdeling van lusten en lasten. We zien ook een groeiende zorg over de veiligheid en wenselijkheid van (diepe) geothermie. De recente opleving van het kernenergiedebat onderstreept dat er geen enkele eensgezindheid is over het (toekomstige) energiesysteem. In het RESPONSE-project doen we onderzoek naar controversiële energieprojecten.
Lees verder
1 2 3 4 5 »|
Deel deze pagina: