Nieuws

21 februari 2019
Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst
Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst Op 24 januari 2019 vond de zesde sectorbijeenkomst van het Lerend platform Energie & Omgeving plaats op het Stadskantoor Utrecht. Naast de leden van LEO waren er veel nieuwe gezichten. Mensen die te maken hebben of krijgen met de RES waarvan over een krap half jaar het eerste bod klaar moet liggen. Dat terwijl er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Een goede reden om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De kleine setting waarin tijdens de sectorbijeenkomsten van LEO wordt gewerkt zorgt ervoor dat veel kennis en ervaring wordt ingebracht. Deskundigen leiden het onderwerp in en ervaren gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen met het gesprek. Mensen nemen aan het eind van de bijeenkomst echt iets mee naar huis.
Lees verder
13 februari 2019
Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten! | blog door Shannon Spruit
Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten! | blog door Shannon Spruit Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog door een onderzoeker op onze website. Deze keer is het woord aan Shannon Spruit.
 

Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten!

Vele vormen van energieopwekking in Nederland leiden tot weerstand bij burgers en lokale overheden. Denk aan de protesten tegen gaswinning vanwege aardbevingsrisico’s en milieueffecten. Of aan de conflicten in gemeenschappen waar windparken gepland staan, over de verdeling van lusten en lasten. We zien ook een groeiende zorg over de veiligheid en wenselijkheid van (diepe) geothermie. De recente opleving van het kernenergiedebat onderstreept dat er geen enkele eensgezindheid is over het (toekomstige) energiesysteem. In het RESPONSE-project doen we onderzoek naar controversiële energieprojecten.
Lees verder
28 januari 2019
Draagvlak creëren vraagt om een plan! - blog door Ebe Blok
Draagvlak creëren vraagt om een plan! - blog door Ebe Blok Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog van een onderzoeker op onze website. Ebe Blok bijt met zijn blog het spits af.

Draagvlak creëren vraagt om een plan!
Hoe moet participatie eruitzien? Wat is het doel? Is de participatie gelukt als iedereen tevreden is met de uitkomst? Er is veel onduidelijkheid over de invulling van burgerparticipatie. Het Klimaatakkoord zegt er niks over en de Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor de invulling bij de initiatiefnemers van grote projecten.

Wat we wel weten, is dat mensen de eerlijkheid van een besluitvormingsproces beoordelen op twee onderdelen:
  • hun invloed op de uitkomst van het besluitvormingsproces
  • hun invloed op de totstandkoming van het besluitvormingsproces
Aan het laatste hechten zij de meeste waarde (Thibaut & Walker, 1975). Dat bleek ook uit mijn eigen onderzoek...
Lees verder
27 januari 2019
Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten
Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten Overal in het land zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor het aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij het bepalen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat daar dan het alternatief wordt. Als dat een collectief warmtenet wordt, is in de huidige wet en regelgeving de rol van de gemeente complex. Zij wordt in dat geval geconfronteerd met vragen als: Wie gaat bij ons dat warmtenet aanleggen, beheren en exploiteren? Hoe kunnen wij de belangen van onze inwoners het beste behartigen? Welke rol hebben wij hierbij te spelen? Welke spelregels moeten wij hanteren? Welke beleidsvragen moeten wij ons zelf stellen en hoe willen wij onze eigen beleidsdoelen realiseren? Met welke juridische valkuilen moeten wij rekening gaan houden?

Om de gemeente bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen te helpen, is een brochure gemaakt. Deze brochure is een voorlopig eindproduct van een proces dat op initiatief van Maya van der Steenhoven van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland is gestart.
26 januari 2019
Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid
Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid Met een online evaluatie kunnen burgers eenvoudig kenbaar maken welke klimaatmaatregelen hun voorkeur hebben. De VVD-fractievoorzitter zou dat moeten weten. Dit betoogt Niek Mouter, transporteconoom en rechtsfilosoof aan de TU Delft. Hij breekt in het NRC een lans voor de toepassing van participatieve waarde-evaluatie als instrument om burgers te betrekken bij de invulling van het klimaatakkoord.

Lees het hele artikel in het NRC...
Deel deze pagina: