Nieuws

28 januari 2019
Draagvlak creëren vraagt om een plan! - blog door Ebe Blok
Draagvlak creëren vraagt om een plan! - blog door Ebe Blok Onder de noemer "LEO Onderzoekerspodium" verschijnt in aanloop naar de Sectorbijeenkomst op 16 mei elke twee weken een gastblog van een onderzoeker op onze website. Ebe Blok bijt met zijn blog het spits af.

Draagvlak creëren vraagt om een plan!
Hoe moet participatie eruitzien? Wat is het doel? Is de participatie gelukt als iedereen tevreden is met de uitkomst? Er is veel onduidelijkheid over de invulling van burgerparticipatie. Het Klimaatakkoord zegt er niks over en de Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor de invulling bij de initiatiefnemers van grote projecten.

Wat we wel weten, is dat mensen de eerlijkheid van een besluitvormingsproces beoordelen op twee onderdelen:
  • hun invloed op de uitkomst van het besluitvormingsproces
  • hun invloed op de totstandkoming van het besluitvormingsproces
Aan het laatste hechten zij de meeste waarde (Thibaut & Walker, 1975). Dat bleek ook uit mijn eigen onderzoek...
Lees verder
27 januari 2019
Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten
Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten Overal in het land zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor het aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij het bepalen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat daar dan het alternatief wordt. Als dat een collectief warmtenet wordt, is in de huidige wet en regelgeving de rol van de gemeente complex. Zij wordt in dat geval geconfronteerd met vragen als: Wie gaat bij ons dat warmtenet aanleggen, beheren en exploiteren? Hoe kunnen wij de belangen van onze inwoners het beste behartigen? Welke rol hebben wij hierbij te spelen? Welke spelregels moeten wij hanteren? Welke beleidsvragen moeten wij ons zelf stellen en hoe willen wij onze eigen beleidsdoelen realiseren? Met welke juridische valkuilen moeten wij rekening gaan houden?

Om de gemeente bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen te helpen, is een brochure gemaakt. Deze brochure is een voorlopig eindproduct van een proces dat op initiatief van Maya van der Steenhoven van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland is gestart.
26 januari 2019
Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid
Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid Met een online evaluatie kunnen burgers eenvoudig kenbaar maken welke klimaatmaatregelen hun voorkeur hebben. De VVD-fractievoorzitter zou dat moeten weten. Dit betoogt Niek Mouter, transporteconoom en rechtsfilosoof aan de TU Delft. Hij breekt in het NRC een lans voor de toepassing van participatieve waarde-evaluatie als instrument om burgers te betrekken bij de invulling van het klimaatakkoord.

Lees het hele artikel in het NRC...
25 januari 2019
Urgenda start campagne "Sociale molens"
Urgenda start campagne "Sociale molens" Urgenda is een campagne gestart rond “sociale windmolens”. Deze molens zijn door burgers neergezet en de opbrengst komt niet alleen ten goede aan de participanten, maar aan de gehele lokale gemeenschap. Op de website onzemolen.nl staan verschillende voorbeelden van projecten met sociale molens. Eén daarvan is het Windpark Nijmegen-Betuwe, waar we onder de noemer “LEO op locatie” vorig jaar september op bezoek waren. Het project wordt toegelicht in een kort filmpje.

Windkieswijzer
Provincies hanteren verschillend beleid voor windenergieopwekking op land. De één stimuleert de sociale molen, en de ander niet. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in maart brengt Urgenda een kieswijzer uit, die inzicht geeft in de partijstandpunten over sociale molens in per provincie.

 
1 november 2018
LEO-tip: POM op locatie en start 3e Intervisiegroep
LEO-tip: POM op locatie en start 3e Intervisiegroep POM op locatie - Crisisteam gezocht voor gemeente Wammerveen
Op dinsdag 20 november daagt Aveco de Bondt je uit voor een Serious Escape Room.
Wil jij ervaren wat je doet als je onder druk komt te staan?
Meld je dan direct aan. Deze activiteit vraagt om inzet van jou, voor de gemeente Wammerveen. Let op deelname is beperkt.
Door hier te klikken kom je direct op de website van POM terecht.

Start 3e Intervisiegroep POM
Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casus die de deelnemers zelf inbrengen Dus een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken. Het gaat om een vaste groep van 8 á 10 deelnemers. De groep is gedifferentieerd qua achtergrond, organisatie, leeftijd e.d. Mensen die werken in het omgevingsmanagement. Dus zowel aan advies-, markt- als overheidskant.
Geef je op als je wilt deelnemen. Door hier te klikken kom je direct op de website van POM terecht.

 

 
Deel deze pagina: