Nieuws

7 december 2017
Ilse Tant (Elia) op LEO-meeting over innovatieve aanpak zuiderburen: Public Acceptance vóór investeren
Ilse Tant (Elia) op LEO-meeting over innovatieve aanpak zuiderburen: Public Acceptance vóór investeren In Nederland is het nog een onbekende functie, maar in België wel: daar kent landelijk netbeheerder Elia een Chief Public Acceptance Officer als lid van de Raad van Bestuur. Omgevingsmanagement op het hoogste niveau dus, in de persoon van Ilse Tant.  Tot bijna een jaar geleden was ze COO bij Elia. Nu stuurt ze in het Belgisch-Duitse bedrijf op vroegtijdig contact met stakeholders, vóór een investering plaatsvindt. 
Lees verder
6 december 2017
Handig: praktisch omgevingsmanagement windparken
Handig: praktisch omgevingsmanagement windparken Hoe kun je besluitvorming rond een nieuw windpark op land zo inrichten dat de kans op acceptatie stijgt, terwijl de kans op confrontatie daalt? De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) beschreef op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken modellen, hulpmiddelen en methodes. Niet theoretisch, maar gebruik makend van bestaande besluitvorming (in onder meer Oss, Beuningen en Wychen). 
Het rapport is geschreven vanuit het oogpunt van omwonenden, maar zeer bruikbaar voor alle betrokken partijen. 

Een greep: het sluiten van een omgevingsovereenkomst, het toepassen van ‘tools’ (waaronder visualisatie in 3D), schema voor processtappen, het organiseren van bijeenkomsten, afstemmen met overheden en het ontwikkelen van lokale spelregels. 

Auteurs zijn Rob Rietveld en Albert Koers, directeur en voorzitter van de NLVOW.
Download hier het rapport (16 MB)
27 oktober 2017
Omgevingsmanagement centraal tijdens levendige sectorbijeenkomst in Amersfoort
Omgevingsmanagement centraal tijdens levendige sectorbijeenkomst in Amersfoort Van de rol van kunst in de openbare ruimte, tot de dilemma’s rond het gasnet in de binnenstad van Tilburg: op de derde netwerkbijeenkomst van Platform LEO kwam omgevingsmanagement rond energieprojecten in alle verscheidenheid aan de orde. Kennisoverdracht was natuurlijk een belangrijk ingrediënt – vandaar de sessies over onder andere online tools, geothermie (bleek populair) en omgevingsmanagement 3.0 – maar de rode draad was ook nu weer de herkenning en het delen van ervaringen en – soms – frustraties. “Hier snapt iedereen waar ik het over heb.
Lees verder
25 oktober 2017
Slim schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie
Slim schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie Wat zijn de ingrediënten zijn van een succesvolle regionale energiestrategie? Hoe werk je vanuit de energieopgave naar een gezamenlijke uitvoeringsstrategie? De zojuist verschenen publicatie 'Slim Schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie' is binnen!

Vijf pilotregio’s hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. In opdracht van de VNG volgden Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) het proces in de regio’s en onderzochten ze de relatie tussen Rijk, koepels en regio’s. Wat werkt goed en wat kan beter? Maar ook: wat hebben de regio’s nodig om de ambities daadwerkelijk te kunnen uitwerken? Elke regio heeft een eigen identiteit en een eigen manier van werken, maar in alle regio’s zijn dezelfde fasen te herkennen bij het ontwikkelen van een strategie. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie. 
Lees verder op de website van Ruimtevolk...
28 september 2017
Sectorbijeenkomst: meld je aan, mèt collega's
Sectorbijeenkomst: meld je aan, mèt collega Hoe maak je een bestaande wijk gasloos? Helpen online-tools bij het toepassen van omgevingsmanagement? En wat is het draagvlak voor geothermie? Een paar van de onderwerpen die ter sprake komen op de sectorbijeenkomst van het Platform LEO op 10 oktober in Amersfoort. Vanzelfsprekend open voor alle leden en geïnteresseerde collega’s.
Lees verder
Deel deze pagina: