Nieuws

17 juli 2018
Stichting LEO een feit
Stichting LEO een feit De Stichting Lerend platform Energie en Omgeving is een feit! Eind juni tekenden bestuursleden Eelco Bots (Windunie) en Age Yska (Gasunie) officieel voor de oprichting van Stichting LEO. Anne Melchers (Eneco) treedt binnenkort toe als het derde bestuurslid.

Wat we vooral mooi vinden is dat de deelnemers van LEO voldoende urgentie zien op de onderwerpen Omgevingsmanagement en/in de Energietransitie. LEO merken zij daarbij aan als hét platform dat mensen bindt en kennisdeling bevordert, waardoor we allen groeien in ons vak. Met dat vertrouwen hopen we nog een paar jaar de sector te helpen om samen te leren en daarmee de Energietransitie te versnellen.
 
Kernteam LEO
16 juli 2018
LEO op de Landelijke Omgevingsmanagementdag
LEO op de Landelijke Omgevingsmanagementdag De LOMD door de ogen van Anne Melchers
Donderdag 27 juni was het zover: op een stralend mooie dag was in de Brabanthallen de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2018. LEO was voor de tweede keer aanwezig. Vorig jaar was het nog even zoeken hoe zo’n dag werkt. Dit jaar wisten we beter wat te verwachten. Na de vriendelijke ontvangst van de dames aan de balie liep ik de ruimte in. De LEO-stand sprong meteen in het oog door de wapperende banners en centrale ligging.
Lees verder
16 juli 2018
Serious Game Energietransitie tijdens LOMD beproefd
Serious Game Energietransitie tijdens LOMD beproefd Hoe krijg je grip op de grote opgaven waarvoor de Energietransitie ons land stelt? Wat is de technische haalbaarheid van de verschillende vormen van duurzame opwek? Hoe ga je het ruimtelijk allemaal inpassen? En hoe ga je om met alle stakeholders met tegengestelde belangen, met de kosten en de impact op de werkgelegenheid? Al deze factoren zijn verwerkt in een serious game. Samen met Ministerie van EZK verzorgde LEO een workshop op de LOMD, waarin deelnemers het ‘spel’ samen konden spelen. Sean Sauren (Ministerie EZK) geeft een korte impressie.
Lees verder
17 april 2018
Terugblik Sectorbijeenkomst LEO 22 maart 2018
Terugblik Sectorbijeenkomst LEO 22 maart 2018 De eerste Sectorbijeenkomst LEO van 2018 vond plaats in een voormalige kerkzaal in Utrecht. Zo’n 50 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over wat hen bezighoudt: welke dingen lukken en welke gaan mis, hoe doen anderen dit en wat kunnen we van elkaar leren? Het was een mooie bijeenkomst met een paar nieuwe mensen, een aantal young professionals en zowel nieuwe als terugkerende onderwerpen. ‘De gunfactor naar elkaar is hier hoog’, merkte een deelnemer op. Dat is inderdaad waarom het een mooi gezelschap is.

Lees hier het uitgebreide verslag van de avond. Bekijk ook ons  beeldverslag.
De lijst van deelnemers vindt u hier.
22 maart 2018
Green Deal voor omgevingsparticipatie energieprojecten ondertekend
Green Deal voor omgevingsparticipatie energieprojecten ondertekend Op donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder Platform LEO, de Green Deal “Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten”. Het initiatief voor deze Green Deal kwam van de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu. De gedachte is dat projecten voor windenergie, grootschalige zon, of andere vormen van duurzame energie een grotere kans van slagen hebben, als de omgeving al ‘aan de voorkant’ goed betrokken wordt. Inwoners en andere belanghebbenden in een gebied moeten op het juiste moment, op de juiste manier bij de plannen worden betrokken. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten/lastenverdeling (wie profiteert er van de opbrengsten?), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.
Lees verder
Deel deze pagina: