Nieuws

18 september 2018
LEO op locatie: wat kunnen we leren van de bewoners van Reeth?
LEO op locatie: wat kunnen we leren van de bewoners van Reeth? Het buurtschap Reeth, even ten noorden van Nijmegen, vormt al jaren het brandpunt van een reeks ingrepen in de omgeving. Tal van projecten staan op stapel: doortrekken en verbreden van de A15, de railterminal Gelderland (RTG) en de ontsluitingsweg RTG, windpark Nijmegen Oosterhout, een zonnepark … Op 13 september brengen we met een aantal LEO- en POM-leden een bezoek aan de Mussenhut in Nijmegen, het bezoekerscentrum van het Windpark Nijmegen Betuwe. Het windpark is een van de ingrepen waarmee de omgeving te maken heeft. Energietransitie en omgevingsmanagement zijn de aandachtsvelden van LEO en POM. We zien dit bezoek dan ook als een mooie gelegenheid om met bewoners in gesprek te gaan.
Lees verder
13 september 2018
LEO-tip: Eneco organiseert middag rond procesparticipatie op 8 oktober
LEO-tip: Eneco organiseert middag rond procesparticipatie op 8 oktober Procesparticipatie 2018: hoe loopt het proces van de participatie?
Al geruime tijd betrekken we in onze projecten de omgeving in de ontwikkelfase. Dit gebeurt in toenemende mate, geldt niet alleen meer voor windparken en wordt door gemeenten en provincies ook gezien als de nieuwe standaard. Met de nieuwe Omgevingswet die eraan komt, wordt procesparticipatie steeds belangrijker. Maar… waar staan we nu met procesparticipatie? Is er al een gouden oplossing voor alle projecten? Het antwoord kennen we allemaal: natuurlijk niet, het is maatwerk. Om toch wat meer houvast te krijgen, organiseren we deze middag en laten we drie sprekers aan het woord. Drie professionals die vanuit verschillende achtergronden te maken hebben met procesparticipatie en vanuit hun praktijkervaringen delen wat voor hun werkt en niet werkt.
 
Lees verder
17 juli 2018
Stichting LEO een feit
Stichting LEO een feit De Stichting Lerend platform Energie en Omgeving is een feit! Eind juni tekenden bestuursleden Eelco Bots (Windunie) en Age Yska (Gasunie) officieel voor de oprichting van Stichting LEO. Anne Melchers (Eneco) treedt binnenkort toe als het derde bestuurslid.

Wat we vooral mooi vinden is dat de deelnemers van LEO voldoende urgentie zien op de onderwerpen Omgevingsmanagement en/in de Energietransitie. LEO merken zij daarbij aan als hét platform dat mensen bindt en kennisdeling bevordert, waardoor we allen groeien in ons vak. Met dat vertrouwen hopen we nog een paar jaar de sector te helpen om samen te leren en daarmee de Energietransitie te versnellen.
 
Kernteam LEO
16 juli 2018
LEO op de Landelijke Omgevingsmanagementdag
LEO op de Landelijke Omgevingsmanagementdag De LOMD door de ogen van Anne Melchers
Donderdag 27 juni was het zover: op een stralend mooie dag was in de Brabanthallen de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2018. LEO was voor de tweede keer aanwezig. Vorig jaar was het nog even zoeken hoe zo’n dag werkt. Dit jaar wisten we beter wat te verwachten. Na de vriendelijke ontvangst van de dames aan de balie liep ik de ruimte in. De LEO-stand sprong meteen in het oog door de wapperende banners en centrale ligging.
Lees verder
16 juli 2018
Serious Game Energietransitie tijdens LOMD beproefd
Serious Game Energietransitie tijdens LOMD beproefd Hoe krijg je grip op de grote opgaven waarvoor de Energietransitie ons land stelt? Wat is de technische haalbaarheid van de verschillende vormen van duurzame opwek? Hoe ga je het ruimtelijk allemaal inpassen? En hoe ga je om met alle stakeholders met tegengestelde belangen, met de kosten en de impact op de werkgelegenheid? Al deze factoren zijn verwerkt in een serious game. Samen met Ministerie van EZK verzorgde LEO een workshop op de LOMD, waarin deelnemers het ‘spel’ samen konden spelen. Sean Sauren (Ministerie EZK) geeft een korte impressie.
Lees verder
Deel deze pagina: