Nieuws

28 september 2017
Tip: Omgevingswet en de energietransitie
Tip: Omgevingswet en de energietransitie Handig: de nieuwe brochure Omgevingswet en de energietransitie. Een praktisch en overzichtelijk document van Stroomversnelling i.s.m. het ministerie van Infrastructuur . Bedoeld voor iedereen die binnen gemeenten betrokken is bij de realisatie van duurzame energieprojecten of de actuele uitdaging van de aardgasloze toekomst.
Lees verder
21 juli 2017
Serious gaming voor de energietransitie: winnen zonder te scoren
Serious gaming voor de energietransitie: winnen zonder te scoren Vier vragen aan Riëtte Dekkers (serious game-designer bij het Ministerie van EZ) over de Game Nieuwe Energie voor Nederland; één van de LEO-workshops tijdens de zevende Landelijke Omgevings Management Dag (LOMD). Riëtte begeleidde de spelers, samen met o.a. AVANS Hogeschool-studenten uit Den Bosch.
Lees verder
3 april 2017
Planbureau berekent kosten energietransitie
Planbureau berekent kosten energietransitie De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus Nederland is. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als ernaar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar. Als het doel wordt om 49% te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 mld per jaar.
Lees verder op de website van Planbureau voor de leefomgeving
23 januari 2017
LEO genoemd in Kamerbrief over omgevingsmanagement energieprojecten
LEO genoemd in Kamerbrief over omgevingsmanagement energieprojecten Minister Kamp (EZ) heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten. In de brief wordt Platform LEO genoemd. 
23 november 2016
Platform LEO van start
Platform LEO van start Energiesector en overheid gaan kennis en kunde delen als het gaat om omgevingsmanagement: het zorgen voor maatschappelijk draagvlak rondom grote energieprojecten door de omgeving te informeren en erbij te betrekken. Dat gaan de bijna 30 partijen doen via het deze woensdag opgerichte Lerend platform Energie en Omgeving (LEO). Lees verder
Lees verder
2 3 4 5 6
Deel deze pagina: