Nieuws

27 oktober 2017
Omgevingsmanagement centraal tijdens levendige sectorbijeenkomst in Amersfoort
Omgevingsmanagement centraal tijdens levendige sectorbijeenkomst in Amersfoort Van de rol van kunst in de openbare ruimte, tot de dilemma’s rond het gasnet in de binnenstad van Tilburg: op de derde netwerkbijeenkomst van Platform LEO kwam omgevingsmanagement rond energieprojecten in alle verscheidenheid aan de orde. Kennisoverdracht was natuurlijk een belangrijk ingrediënt – vandaar de sessies over onder andere online tools, geothermie (bleek populair) en omgevingsmanagement 3.0 – maar de rode draad was ook nu weer de herkenning en het delen van ervaringen en – soms – frustraties. “Hier snapt iedereen waar ik het over heb.
Lees verder
25 oktober 2017
Slim schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie
Slim schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie Wat zijn de ingrediënten zijn van een succesvolle regionale energiestrategie? Hoe werk je vanuit de energieopgave naar een gezamenlijke uitvoeringsstrategie? De zojuist verschenen publicatie 'Slim Schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie' is binnen!

Vijf pilotregio’s hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. In opdracht van de VNG volgden Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) het proces in de regio’s en onderzochten ze de relatie tussen Rijk, koepels en regio’s. Wat werkt goed en wat kan beter? Maar ook: wat hebben de regio’s nodig om de ambities daadwerkelijk te kunnen uitwerken? Elke regio heeft een eigen identiteit en een eigen manier van werken, maar in alle regio’s zijn dezelfde fasen te herkennen bij het ontwikkelen van een strategie. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie. 
Lees verder op de website van Ruimtevolk...
28 september 2017
Sectorbijeenkomst: meld je aan, mèt collega's
Sectorbijeenkomst: meld je aan, mèt collega Hoe maak je een bestaande wijk gasloos? Helpen online-tools bij het toepassen van omgevingsmanagement? En wat is het draagvlak voor geothermie? Een paar van de onderwerpen die ter sprake komen op de sectorbijeenkomst van het Platform LEO op 10 oktober in Amersfoort. Vanzelfsprekend open voor alle leden en geïnteresseerde collega’s.
Lees verder
28 september 2017
Tip: Omgevingswet en de energietransitie
Tip: Omgevingswet en de energietransitie Handig: de nieuwe brochure Omgevingswet en de energietransitie. Een praktisch en overzichtelijk document van Stroomversnelling i.s.m. het ministerie van Infrastructuur . Bedoeld voor iedereen die binnen gemeenten betrokken is bij de realisatie van duurzame energieprojecten of de actuele uitdaging van de aardgasloze toekomst.
Lees verder
21 juli 2017
Serious gaming voor de energietransitie: winnen zonder te scoren
Serious gaming voor de energietransitie: winnen zonder te scoren Vier vragen aan Riëtte Dekkers (serious game-designer bij het Ministerie van EZ) over de Game Nieuwe Energie voor Nederland; één van de LEO-workshops tijdens de zevende Landelijke Omgevings Management Dag (LOMD). Riëtte begeleidde de spelers, samen met o.a. AVANS Hogeschool-studenten uit Den Bosch.
Lees verder
Deel deze pagina: