Over LEO

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland, ook vanwege de ruimtelijke impact. Alle Nederlanders zullen op de een of andere manier te maken krijgen met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z’n omgeving. Denk aan de discussies rond geplande windparken op land en op zee, en in toenemende mate ook rond de aanleg van zonneparken of warmteleidingen. Het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) richt zich daarom op omgevingsmanagement in de (duurzame) energiesector.

Binnen LEO kunnen professionals die zich bezig houden met de energietransitie elkaar ontmoeten en kennis delen: best practices, achtergrondinformatie, contactpersonen in diverse sectoren en nieuws over cases in het hele land. Welkom bij LEO, het Platform dat we vorm geven mèt en voor betrokken bouwers aan de energietransitie.

Het Lerend platform Energie & Omgeving is opgericht door de omgevingsmanagers van diverse bedrijven, (non profit) organisaties en overheid. Samen vormen zij een netwerk dat bijdraagt aan het vergroten van de kennis over omgevingsmanagement bij individuele medewerkers, binnen organisaties en binnen de keten. Platform LEO werkt nauw samen met het Platform Omgevingsmanagement POM, de vakorganisatie voor omgevingsprofessionals. 

Uitgangspunten en doelen

De huidige en toekomstige deelnemers aan LEO hebben het gezamenlijke doel om de Nederlandse energiehuishouding zo snel mogelijk te verduurzamen. Basis daarvoor:

  • Begrip bevorderen voor ieders rol in de Energietransitie
  • Een netwerk creëren op basis van vertrouwen binnen de sector
  • Sparren over eigen en andermans dilemma’s
  • Het stimuleren binnen organisaties van het structureren en internaliseren van omgevingsmanagement

Middelen

LEO is een platform dat kennisdeling stimuleert op verschillende manieren en langs verschillende wegen: online (via deze website en social media), door middel van sessies met omgevingsmanagers met verschillende achtergronden en afkomstig van verschillende bedrijven, organisaties of (lokale) overheden en intervisie-trajecten met omgevingsmanagers die in vergelijkbare projecten werken. Ook zullen er dit jaar sectorbijeenkomsten worden georganiseerd waar thema’s worden uitgediept. LEO is een platform in oprichting, dat vorm krijgt door en met de deelnemers zelf.

Documenten

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteitenagenda of wilt u zelf een activiteit organiseren en daarvoor andere professionals uitnodigen, neem dan contact op met ons.
Deel deze pagina: