27 januari 2019

Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten

logo LEO

 Overal in het land zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor het aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij het bepalen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat daar dan het alternatief wordt. Als dat een collectief warmtenet wordt, is in de huidige wet en regelgeving de rol van de gemeente complex. Zij wordt in dat geval geconfronteerd met vragen als: Wie gaat bij ons dat warmtenet aanleggen, beheren en exploiteren? Hoe kunnen wij de belangen van onze inwoners het beste behartigen? Welke rol hebben wij hierbij te spelen? Welke spelregels moeten wij hanteren? Welke beleidsvragen moeten wij ons zelf stellen en hoe willen wij onze eigen beleidsdoelen realiseren? Met welke juridische valkuilen moeten wij rekening gaan houden?

Om de gemeente bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen te helpen, is een brochure gemaakt. Deze brochure is een voorlopig eindproduct van een proces dat op initiatief van Maya van der Steenhoven van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland is gestart.