Nieuws

logo LEO
3 december 2019

Handreiking Participatie en Participatiewaaier

Het Klimaatakkoord zet in op meer participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. De Handreiking Participatie en Participatiewaaier helpen daarbij. Lees verder
14 oktober 2019

Publicatie: Middengroepen betrekken bij aardgasvrije buurten

Hoe betrek je als beweging van onderop de middengroepen in de transitie naar aardgasvrije wijken? Aan die vraag was een leerprogramma gewijd van Buurtwarmte en Buurkracht. Daarin bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie.  Lees verder
11 oktober 2019

POM en LEO op Locatie: Biowarmte Installatie Lage Weide Utrecht

Op 18 september bezochten 34 deelnemers van Platform LEO en het Platform Omgevingsmanagement (POM) de BioWarmte Installatie in Utrecht. POM was partner van Platform LEO bij de start-up drie jaar geleden en werkt nog steeds graag met ons samen. Lees verder
8 oktober 2019

Leerdag DuurzaamDoor

Kennisprogramma DuurzaamDoor (RVO) organiseert een leerdag rond de vraag ‘Wat maakt het zo lastig om samen te werken aan de lokale energietransitie?’. En vooral: wat kunnen we doen om dat beter te maken? Lees verder
19 september 2019

NEN seminar: Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

Op 8 oktober organiseert NEN in Delft een seminar over burgerparticipatie onder de Omgevingswet. Het seminar richt zich op lokale overheden, initiatiefnemers, burgers en procesbegeleiders.  Lees verder
4 juli 2019

Workshop omgevingsmanagement op 11 juli in Leiden

Op 11 juli van 13.00 – 17.30 organiseren TNO en de Universiteit Leiden een workshop gericht op omgevingsmanagers. TNO en Universiteit Leiden hebben onderzocht hoe omgevingsmanagers staan tegenover compensatiemaatregelen en doelen.  Lees verder
3 juli 2019

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Met de handreiking 'Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners' bieden we hulp bij één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak?  Lees verder
24 juni 2019

Omgevingswet: terugblik Sectorbijeenkomst 16 mei

De 10e sectorbijeenkomst van LEO had als thema Participatie onder de Omgevingswet. De tafelgesprekken werden begeleid door jonge wetenschappers die in de aanloop naar de sessies blogs schreven op onze website. Lees verder
23 juni 2019

Is het draagvlak al dik genoeg om op te staan? - Bestuurlijke Sectorbijeenkomst LEO op 13 mei

Op 13 mei vond de bestuurlijke sectorbijeenkomst van LEO plaats bij TenneT in Arnhem. Net als bij de (sector)bijeenkomsten voor de leden zijn ontmoeting en dialoog de middelen om de energietransitie te versnellen.  Lees verder
27 januari 2019

Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten

Overal zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. Deze brochure, gemaakt op initiatief van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, helpt hen daarbij.  Lees verder
26 januari 2019

Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid

Niek Mouter, transporteconoom en rechtsfilosoof aan de TU Delft breekt in het NRC een lans voor de toepassing van participatieve waarde-evaluatie als instrument om burgers te betrekken bij de invulling van het klimaatakkoord Lees verder
25 januari 2019

Urgenda start campagne "Sociale molens"

Urgenda is een campagne gestart rond “sociale windmolens”. Deze molens zijn door burgers neergezet en de opbrengst komt niet alleen ten goede aan de participanten, maar aan de gehele lokale gemeenschap Lees verder
10 oktober 2018

Terugblik Sectorbijeenkomst Thermo Bello

De tweede LEO Sectorbijeenkomst van dit jaar vond plaats bij de coöperatie Thermo Bello in Culemborg. Gerwin Verschuur van Thermo Bello maakte ons deelgenoot van het nieuwe samenspel in de warmtetransitie en de buurtaanpak van bewoners. Lees verder
18 september 2018

LEO op locatie: wat kunnen we leren van de bewoners van Reeth?

Het buurtschap Reeth, even ten noorden van Nijmegen, vormt al jaren het brandpunt van een reeks ingrepen in de omgeving. Op 13 september brengen we met een aantal LEO- en POM-leden een bezoek het Windpark Nijmegen Betuwe.  Lees verder
17 juli 2018

Stichting LEO een feit

De Stichting Lerend platform Energie en Omgeving is een feit! Twee weken geleden richtten bestuursleden Eelco Bots (Windunie) en Age Yska (Gasunie) officieel Stichting LEO op. Anne Melchers (Eneco) is het derde bestuurslid.  Lees verder
21 februari 2018

Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst

Op 24 januari 2019 vond in Utrecht de zesde sectorbijeenkomst van het platform LEO plaats. Naast de leden van LEO waren er veel nieuwe gezichten. Mensen die te maken hebben of krijgen met de RES waarvan over een krap half jaar het eerste bod klaar moet liggen. Lees verder
23 november 2016

Lerend platform omgevingsmanagement voor energieprojecten van start

Energiesector en overheid gaan kennis en kunde delen als het gaat om omgevingsmanagement: het zorgen voor maatschappelijk draagvlak rondom grote energieprojecten door de omgeving te informeren en erbij te betrekken. Dat gaan de bijna 30 partijen doen via het deze woensdag opgerichte Lerend platform Energie en Omgeving (LEO). Lees verder