23 november 2016

Lerend platform omgevingsmanagement voor energieprojecten van start

logo LEO

Het Lerend platform is een initiatief van de sector, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M), en het doel is om sneller een goede relatie met de omwonenden van grote energieprojecten te krijgen. Die projecten kunnen variëren van het aanleggen van kabels tot het bouwen van windparken. Vaak onstaat maatschappelijke onrust, en dat zorgt voor vertraging en hogere kosten. Goed omgevingsmanagement - het informeren en betrekken van omwonenden bij infrastructurele projecten - zou dat moeten voorkomen.

De leden van het platform lopen uiteen van grote energieproducenten tot lokale coöperaties. Zij gaan elkaar opzoeken om open en eerlijk over de eigen projecten, moeilijkheden en successen te spreken en van elkaar te leren. Het Windpark Zeewolde, en de keus voor de lokatie van de netaansluiting voor het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), zijn voorbeelden van zulk omgevingsmanagement, waarbij advies wordt ingewonnen van de omgeving, en die partijen worden betrokken bij de besluitvorming.

Windunie-directeur Axel Posthumus noemt luisteren en het trekken van één lijn door de verschillende overheidspartijen de pijlers onder goed omgevingsmanagement. "Praten, praten, praten. Maar vooral ook luisteren, horen waar de grieven liggen, en samen op zoek gaan naar oplossingen", omschrijft Posthumus het proces.

De deelnemers aan LEO zijn: Alliander, Delta, Eneco, Energie Nederland, Enexis, Engie, Gasunie, EZ, I&M, NAM, Netbeheer Nederland, Nogepa, NVDE, Nuon, Nwea, Ode Decentraal, Raedthuys/Pure Energie, RWE/Innogy, Shell, Stedin, Taqa Energy, Tennet, Tulip Oil, Uniper, Vermilion, Visser & Smit Hanab, Warmtebedrijf Infra, Windunie en Yard Energy. De deelnemers organiseren een jaarlijks congres over omgevingsmanagement, en maken afspraken over hoe vaak en op welke wijze ze elkaar onderling zullen informeren.

Bron: Energeia