Kennismaking

logo LEO

Windparken op land en zee, zonnepanelen op daken en velden. Deze beelden zijn niet meer weg te denken uit ons landschap en iedereen krijgt uiteindelijk te maken met installaties en/of infrastructuur die worden aangepast. Het doel van dit alles? Duurzame energie.

Het is niet zo dat mensen geen schone energie willen. Graag zelfs. Ze willen alleen niet al die veranderingen in hun omgeving. Als het dan ook nog de directe omgeving betreft, komen er (soms heftige) discussies op gang. Vanuit diverse sectoren uit de energiesector, (non-profit) organisaties en overheid is in 2017 het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) ontstaan. LEO richt zich op de energietransitie en de omgeving. Wat is er nodig om de energietransitie te versnellen?

Bij LEO ontmoeten professionals uit de energiesector en andere professionals die zich bezighouden met de energietransitie elkaar, en delen zij hun kennis. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten, werksessies, door het delen van achtergrondinformatie en best practices. Ook organiseren we bezoeken aan locaties waar van ervaringsdeskundigen uit de omgeving wordt geleerd. Bij LEO werken we mét en voor betrokken bouwers aan de energietransitie. We vormen een netwerk dat bijdraagt aan het vergroten van de kennis over omgevingsmanagement bij individuele medewerkers, binnen organisaties en binnen de keten.

Wij zien als basis voor onze activiteiten:

Meer weten over LEO? Maak nader kennis met LEO in 1 minuut:

Blijft u graag op de hoogte van de activiteitenagenda of wilt u zelf een activiteit organiseren en daarvoor andere professionals uitnodigen, neem dan contact op met ons.