LEO signaleert

logo LEO
Onder de noemers LEO leest en LEO kijkt vindt u hieronder zaken die ons opvielen in de media. Daarnaast publiceren wij van tijd tot tijd (gast)blogs onder de titel LEO blogt.
Toon
LEO blogt LEO kijkt LEO leest
LEO blogt
23 juni 2019

Energietransitie moet acceptabel zijn voor ruime meerderheid

Hoe zorg je ervoor dat de (lokale) energietransitie voor het overgrote deel van de stakeholders acceptabel is? Bij veranderingen is het onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken.

LEO blogt
20 juni 2019

Hoe gaat het met LEO? Met LEO gaat het goed!

Onder de bezielende leiding van Zita en haar medewerkers is LEO gegroeid tot een volwaardig platform met deelnemers die elkaar steeds beter leren kennen, elkaar leren begrijpen, elkaar respecteren en elkaar in meerdere opzichten waarderen.

LEO blogt
19 juni 2019

Als je begint met een vraag...

Het proces starten met een vraag is het beste wat je kunt doen als omgevingsmanager. Het zet mensen aan het denken en creativiteit komt los. Maar bereid je wel goed voor op de mogelijke antwoorden.

LEO leest
12 juni 2019

Zijn drijvende zonneparken een goed idee?

Het consortium Zon op Water wil Nederland wereldwijd koploper maken in de aanleg van drijvende zonneparken. Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op water?

LEO blogt
2 mei 2019

Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie?

Windenergie op land is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en het merendeel van de Nederlandse burgers is pro windenergie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Toch is weerstand vanuit de lokale omgeving de grootste remmende factor in de ontwikkeling van windenergie op land.

LEO blogt
24 april 2019

Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie?

De windenergiesector heeft moeten leren om de samenleving inspraak te geven in het besluitvormingsproces en ontwerp van een windpark project. Tijd voor de zonne-energiesector om de lessen vanuit de windenergiesector over te nemen.

LEO blogt
9 april 2019

Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee?

Onder de Omgevingswet wordt vroegtijdige procesparticipatie wettelijk verplicht. De vraag blijft echter: hoe? Hoe ziet de wetgever dit voor zich? Wat wordt er van wie verwacht? En wanneer is het goed genoeg? Moeten we procesparticipatie wel wettelijk verplichten?

LEO blogt
25 maart 2019

Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten

Hernieuwbare energieprojecten door lokale initiatieven met coöperatief eigenaarschap dragen bij aan lokale acceptatie. Maar het ontbreekt lokale organisaties vaak aan kennis en middelen. Mogelijke oplossing: gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten.

LEO blogt
28 februari 2019

Dient de omgevingsmanager het publieke belang?

Omwonenden krijgen binnen formele besluitvorming rond energieprojecten een steeds grotere rol. Logisch dat er vanuit de wetenschap veel aandacht is voor omwonenden. Maar wat vinden omgevingsmanagers er eigenlijk van? Zij organiseren tenslotte dit soort processen.

LEO blogt
13 februari 2019

Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten!

Energieconflicten gaan niet (alleen) om verschillen in afweging van belangen. Voor- en tegenstanders gebruiken ook andere bronnen en informatie die leiden tot verschillende posities over zaken als veiligheid, milieu en gezondheid.

LEO blogt
28 januari 2019

Draagvlak creëren vraagt om een plan!

Hoe moet participatie eruitzien? Wat is het doel? Is de participatie gelukt als iedereen tevreden is met de uitkomst? Er is veel onduidelijkheid over de invulling van burgerparticipatie. Het Klimaatakkoord zegt er niks over en de Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor de invulling bij de initiatiefnemers van grote projecten.

LEO kijkt
16 oktober 2018

Nieuwsuur: Klimaatcommissie pleit voor tempo en meer geld

De wereld moet meer doen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er moet meer aandacht én geld komen voor klimaataanpassingen. Dat is de boodschap van een nieuwe internationale klimaatcommissie onder leiding van Ban Ki-moon.

LEO kijkt
24 september 2018

VPRO Tegenlicht – Voorbij de groene horizon

“Duurzaamheid uit plichts- of schuldgevoel en overheidsbeleid redt het niet. Je moet gewoon zorgen voor een beter ontwerp, dan wint het vanzelf.” De Deense architect Barke Ingels legt in de documentaire van Tegenlicht uit dat we in een constructief optimistische tijd leven.

LEO leest
13 augustus 2018

Windmolens in Limburg

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden. Tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Het coöperatieve model met meerdere eigenaren is de toekomst, is in het Klimaatakkoord te lezen. In Limburg staat het lichtend voorbeeld.

LEO leest
2 mei 2018

Overvecht gasvrij

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk loopt voorop in de strijd tegen het aardgas. Overvecht-Noord is haar proeftuin. Dat gaat de bewoners een beetje te snel. ‘Hoeveel gaat dit ons straks kosten?’

LEO leest
1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

In de polder Rijnenburg worden tot 2030 geen woningen gebouwd. Het gebied is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Via stadsgesprekken betrekt de gemeente bewoners bij de plannen om Utrecht klimaatneutraal te maken.

LEO leest
1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

In opdracht van het ministerie van EZ heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines het burgerparticipatieproces in beeld gebracht. Dit om te komen tot een toolkit.