LEO signaleert

logo LEO
Onder de noemers LEO leest en LEO kijkt vindt u hieronder zaken die ons opvielen in de media. Daarnaast publiceren wij van tijd tot tijd (gast)blogs onder de titel LEO blogt.
Toon
LEO blogt LEO kijkt LEO leest
LEO blogt
28 februari 2024

Nieuw bij LEO: Prowind

‘In Nederland zijn de locaties voor het opwekken van windenergie beperkt. Om de nog beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, denken we bij Prowind creatief na over de mogelijkheden voor het opwekken, opslaan en delen van duurzame energie om zo de energietransitie verder te helpen. Dit vraagt om maatwerk, creativiteit en veel flexibiliteit.

LEO leest
17 oktober 2023

Een warme transitie?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 zeven miljoen woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Voor bewoners van bestaande woningen heeft dit grote gevolgen. De Nationale Ombudsman onderzocht wat Rijk en gemeenten doen om burgers mee te nemen naar een aardgasvrije toekomst. Het rapport kwam deze maand uit.

LEO blogt
1 juni 2023

Workshop polarisatie

Door de campagne ‘Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’ stapte ik met extra nieuwsgierigheid de workshop Polarisatie van Thea Draijer binnen. In mijn werk heb ik regelmatig te maken met stakeholders die ongerust zijn als er plannen zijn om een windpark of warmtebuffer in hun omgeving te realiseren. Hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan?

LEO kijkt
17 mei 2023

Waterstof de heilige graal?

Om de Europese klimaatdoelen te halen, zet Nederland volop in op verduurzaming van onze industrie. Stand van Nederland - Generatie Next (WNL) gaat kijken bij Tata Steel en bij RWE in Eemshaven.

LEO leest
23 januari 2023

Energie in cijfers 2023

Met de Infographic ‘Energie in Cijfers’ brengt EBN jaarlijks de belangrijkste feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in kaart. De 7e editie van de infographic 2023 gaat in op de energiezekerheid en duurzaamheid in Nederland én Europa.

LEO blogt
10 oktober 2022

Het gekantelde perspectief van een coöperatieve ontwikkelaar

In 2013 besloot de gemeente waar ik woon om windmolens te gaan bouwen. Samen met de buurgemeenten werden er twee zoekgebieden aangewezen en ging de gemeente op zoek naar partijen die wilden ontwikkelen. De gemeente had een bijzondere eis: burgers moesten ook mee kunnen doen.

LEO blogt
14 september 2022

Constructief conflict?

“Het lijkt alsof we niets leren van alles wat er misgaat rondom windprojecten en dat we steeds dezelfde fouten blijven maken.” Met deze frustratie begon ik zes maanden geleden aan mijn masterscriptie voor Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden. Ik vroeg me af of we iets leren van dergelijke conflicten.

LEO leest
11 juli 2022

Bewoners dolblij met hun "winstmolens"

Waar windmolens komen, komt verzet van buurtbewoners, blijkt vaak. Maar opvallend veel bewoners van Geldermalsen zijn juist erg tevreden over de windmolens rond hun dorp in de Betuwe. Het geheim: de opbrengsten van de turbines komen ten goede aan de gemeenschap.

LEO leest
8 juli 2022

Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland

Holland Solar stelde samen met maatschappelijke partners in 2019 een gedragscode voor het ontwikkelen van zonneparken op land op. Een aantal goede voorbeelden van ecologische inpassing van zonneparken zijn bijeengebracht in een brochure.

LEO leest
14 januari 2022

Megaplan voor groene waterstof

Zonder er veel aandacht op te willen vestigen ligt er een megaplan klaar voor groene waterstof. Het nieuwe kabinet wil miljarden uitgeven aan de opbouw van een Nederlandse waterstofindustrie. Waterstof wordt waarschijnlijk de grootste ontvanger uit het klimaatfonds van 35 miljard euro.

LEO blogt
28 oktober 2021

Doorbreek de polarisatie

De energietransitie is de grootste naoorlogse verandering die de Nederlandse samenleving voor zijn kiezen krijgt. Nog niet eerder kwam iedere Nederlander in aanraking met een verandering van zijn woon- en werkomgeving. De energietransitie vraagt iets van iedere burger. Alleen: de een kan de gevolgen van deze verandering makkelijker opvangen dan de ander.

LEO leest
24 september 2021

Jamsessie

Genoeg energie voor iedereen voor altijd. Duurzaam en rechtvaardig. Dat vraagt om een radicaal ander energiestelsel. Met de taal en de principes van nu komen we er niet. Hoe komen we van A naar B, via de principes van B? In hun blog voor het Nationaal Programma RES halen Kristel Lammers en Arash Aazami hun inspiratie uit de muziek: een jamsessie!

LEO blogt
26 juli 2021

De ethiek van het participatievak

Het participatievak wordt steeds volwassener. We vertrouwen meer op gevalideerde kennis en methoden, en steeds minder op onze onderbuik. Naast kennis en methoden is het ook nodig om na te denken over de ethiek van het participatievak. Precies dat doen we binnen het kennisknooppunt Participatie.

LEO leest
17 juni 2021

Steun voor eerlijk klimaatbeleid

Uit een zogenoemde volksraadpleging door de universiteiten in Delft en Utrecht blijkt dat er draagvlak is voor 'eerlijk' klimaatbeleid. Windmolens op zee, een hogere CO2-heffing voor de industrie en het stimuleren van isolatie van woningen kunnen op de meeste steun rekenen.

LEO kijkt
4 mei 2021

Terugkijken: Sectorbijeenkomst over Waterstof

Onder de titel "Waterstof tot nadenken" organiseerde Platform LEO op 15 april 2021 een online Sectorbijeenkomst over waterstof in het licht van de energietransitie. Je kunt de bijeenkomst nu in zijn geheel terugzien.

LEO kijkt
3 mei 2021

Documentaire: Het Paradijs op aarde begint in Nederland

Met de documentaire "Het paradijs op aarde begint in Nederland (met de energietransitie)” wil Ruud Koornstra ons overtuigen van de haalbaarheid van deze aangename samenleving. Met zijn dochter Roos reisde hij door Nederland en sprak met ondernemers, wetenschappers en bestuurders.

LEO leest
22 maart 2021

Infographic: Energie in cijfers 2021

EBN brengt jaarlijks een gedetailleerde infographic uit met de energiecijfers van Nederland. Liggen we op koers om de doelen van het Klimaatakkoord te halen? En hoe verhouden onze cijfers zich tot die van andere Europese landen? “Energie in Cijfers 2021” geeft inzicht in het verbruik en de herkomst van onze energie.

LEO kijkt
20 maart 2021

Een pleidooi voor intergenera-tionele rechtvaardigheid

Je hoeft niet in een grote glazen aardbol te kijken om te weten hoe de Aarde er uit zal zien als we doorgaan met het streven naar voortdurende economische groei. Filosoof en politicoloog Roman Krznaric pleit in VPRO’s Tegenlicht voor universeel langetermijndenken.

LEO kijkt
1 maart 2021

EIB: Huizen aardgasvrij maken complex en duur

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) becijfert dat het een gemiddelde investering vergt van 40.000 euro per woning om een huis van het gas te halen. Meer dan de helft van die investering is niet terug te verdienen met besparingen op de energierekening en is dus onrendabel.

LEO blogt
22 februari 2021

Luisteren, mannen, luisteren! Is dat duidelijk?

Een conference uit de jaren ‘70 van Paul van Vliet gaat over de democratisering van leiderschap. “Majoor Kees” deelt zijn compagnie de getroffen democratiserende maatregelen mede. Die moeten vooral duidelijk zijn. Luisteren dus!

LEO leest
18 februari 2021

Ons land gaat in de uitverkoop!

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Maar niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin. Over de groeiende weerstand en de achtergronden daarbij.

LEO leest
8 februari 2021

Beschermde roofvogel verhindert bouw windmolens op en bij de Veluwe

Plannen voor tientallen windmolens in en rond natuurgebied de Veluwe kunnen de prullenbak in. De aanwezigheid van de wespendief, een Europees beschermde broedvogel, betekent een streep door de realisatie.

LEO kijkt
7 februari 2021

Tegenlicht over slimme opslag van duurzame energie

Overal ter wereld zijn opslagtechneuten en batterijpioniers op zoek naar manieren om duurzame energie op te slaan. Van het ontwikkelen van snelle batterijen tot het opslaan van warmte in basalt en zout.

LEO leest
5 februari 2021

Voor de stadsverwarming in Bospolder-Tussendijken moest eerst vertrouwen groeien

Eindelijk is er een plan voor een nieuw warmtenet in Rotterdam-West. Maar voordat het zover was, moesten de gemeente, de woningcorporatie en het energiebedrijf elkaar leren vertrouwen. [Artikel in NRC]


LEO blogt
4 februari 2021

Energy Transition Lab wil energietransitie versnellen

In april 2020 startte de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft een laboratorium voor energietransitieonderzoek. Hiermee wil de faculteit een veilige omgeving bieden waar onderzoekers ideeën kunnen ontwikkelen die de status quo van onderzoek en praktijk ter discussie stellen.

LEO leest
4 december 2020

Mijn oplossing is beter dan de jouwe

Volgens Arjan Lubach moeten we niet van het gas af, maar beter isoleren. Binnen de groene beweging blijven mensen elkaars ideeën bestrijden. Maya van der Steenhoven, initiator van de VanGasLos campagne, houdt een bevlogen pleidooi: We moeten stoppen met bekvechten en de energietransitie samen oplossen.

LEO leest
2 december 2020

Woningen of windmolens?

De polder Rijnenburg is een van de meest bevochten stukjes Nederland. In 2009 voorzag de Structuurvisie hier een landelijke woonwijk met 7000 huizen. Nu ziet de gemeente Utrecht de polder als ideale plek voor windmolens en zonnevelden. Een strijd die al meer dan twintig jaar woedt, is uitgemond in een loopgravenoorlog. [artikel in de Volkskrant]

LEO blogt
18 november 2020

Participatie: van theorie naar praktijk

Binnen TNO ETS kijken sociale wetenschappers naar de energie-transitie vanuit het perspectief van sociale innovatie. De groep is met het belang van het participatievraagstuk gegroeid. Platform LEO biedt hen de mogelijkheid om te blijven leren van de prakijkervaring en kennis te delen.

LEO leest
18 november 2020

Omgevingswet in gevaar

De “grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet” dreigt uit te lopen op een mislukking. Er zijn grote problemen bij de realisatie van de noodzakelijke ICT-voorziening, signaleert Trouw in een uitgebreid artikel. Mocht invoering op 1 januari 2022 al haalbaar zijn, dan is dat met een sterk uitgekleed computersysteem.

LEO leest
6 november 2020

Rechter blokkeert zonnepark bewoners Terheijden

Het Brabantse dorp Terheijden wil op eigen kracht vergroenen en gasloos worden, onder andere met een zonnepark. De rechter oordeelde dat een commerciële concurrent geen gelijke kansen kreeg. [artikel in NRC]

LEO leest
30 oktober 2020

Hoe de buurt een warmtenet wilde en het initiatief verloor

Een somber gezicht bij de initiatiefnemer, kritische vragen van bewoners en een projectleider die excuses aanbiedt. De komst van een warmtenet in de Groningse wijk Paddepoel brengt tijdens een bewonersavond veel teweeg. Het gevoel van trots heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling. [artikel in NRC]

LEO blogt
23 oktober 2020

Joint Fact Finding: wat is het en wat kun je ermee?

Complexe projecten met veel partijen – hoe realiseer je die succesvol? Er worden steeds weer nieuwe onderzoeks- en samenwerkingsvormen gezocht om de energietransitie te laten slagen. Voor het Joint Fact Finding team was ecologie de drijfveer hiervoor. Wat is een Joint Fact Finding en hoe pak je dat aan?

LEO blogt
29 september 2020

Waar zit de angst?

Ben je bang je baan te verliezen door de energietransitie, dan sta je niet te springen om veranderingen. Verwacht je flink te kunnen verdienen, dan doe je graag mee aan duurzame initiatieven. Je verwachting bepaalt je houding. Tijdens de Sectorbijeenkomst op 27 oktober deelt Jan Jacob van Dijk zijn visie hierop.

LEO blogt
26 september 2020

Groningen, de (groene) energieprovincie

De energietransitie komt steeds dichter bij de burger. Het heeft effect op hoe mensen hun huis verwarmen, hoe ze koken en warm water gebruiken. Zij moeten daarom worden meegenomen in de transitie en ook zelf het voortouw kunnen nemen. Platform LEO kan ons daarbij aan nieuwe ideeën helpen.

LEO blogt
12 september 2020

Duurzame energie als springplank

Duurzame energieontwikkeling is een dankbaar onderzoeksveld voor conflict-onderzoek. De intensivering van wind-op-land in 2011 en het energieakkoord van 2013 gaven een grote impuls aan nieuwe projecten en daarmee ook aan nieuwe spanningen. Public Mediation onderzoekt conflicten in het publieke domein en werkt aan oplossingen.

LEO blogt
27 augustus 2020

Duurzaam betekent ook betaalbaar

De Provincie Utrecht heeft vanouds een taak in ruimtelijke ordening; het afwegen van belangen die een claim op de beschikbare ruimte leggen. Daar is de energietransitie bij gekomen, die zowel letterlijk als figuurlijk haar ruimte opeist. De Provincie zet in op duurzaam én betaalbaar.

LEO blogt
24 augustus 2020

Het onmaken van het gemaakte

De energietransitie gaat over het onmaken van een verdere opwarming van de aarde. De ervaring leert dat dit niet iets is voor winstgedreven organisaties. De oplossing zal moeten komen van georganiseerde groepen van gemotiveerde individuen. Maak kennis met de Coöperatie Energie Samen!

LEO blogt
10 juli 2020

Werken in een verander(en)de wereld

Ik zit in de trein naar Den Haag, voor het eerst sinds de start van corona. Net als de trein gaat de tijd vooruit, en langzaam maar zeker keert het normale leven terug. Ik heb weer reistijd. Tijd om terug te kijken op de afgelopen maanden. Wat kan ik eigenlijk leren van mijn opgedane ervaringen?

LEO kijkt
28 mei 2020

“De coronacrisis is een generale repetitie voor de klimaatcrisis”

Politici luisteren nu naar de weten-schap, maar virologen krijgen meer aandacht dan klimaatwetenschappers. Hoe helpen we beleidsmakers om de lange termijn voor ogen te houden? In Buitenhof pleit David van Reybrouck voor een burgerberaad over het klimaat.

LEO leest
26 mei 2020

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Friese overheden willen de energie-voorziening in Fryslân verduurzamen en hierbij hun inwoners betrekken. Deze konden online aangeven hoe zij betrokken wilden worden. Ter ondersteuning liep een publieks-campagne met als boegbeeld een gezicht uit de nieuwe generatie: Jelte.

LEO blogt
22 april 2020

Recept voor succes: organisatie en structuur

‘Mijn kleinkinderen eten zelfs de boerenkool die ik ze voorschotel. Als ik het maar goed heb overlegd.’ Een smakelijk diner dat is afgestemd op het hele gezelschap: het heeft wel iets weg van een project.

LEO blogt
27 maart 2020

LEO in tijden van Corona

Bijna heel Nederland probeert er al thuiswerkend het beste van te maken. Eén van de effecten van Corona en de quarantaine waar we nu in zitten is wel dat we meer reflecteren en creatiever worden. Tussen de ‘videocalls’ en huiswerkbegeleiding door doe ik dat ook.

LEO blogt
28 februari 2020

Wij, zij en de middengroep: omgaan met polarisatie

Denken in tegenstellingen lijkt steeds meer de norm te worden in ons land. Het redelijke midden komt in het gedrang. Met het Denkkader Polarisatie hoopt IenW dit te doorbreken.

LEO blogt
20 februari 2020

Participatie in de energietransitie: op zoek naar waar het schuurt

Geen energietransitie zonder burgerparticipatie. Maar hoe reëel zijn de verwachtingen daarbij? is participatie meer dan een mantra? En bedoelen we eigenlijk wel hetzelfde als we het over participatie hebben?

LEO blogt
12 februari 2020

De polder is dood: leve de polder!

Er heerst onrust in de polder. De ene groep na de andere schreeuwt om aandacht. Het gedeeld maatschappelijk belang lijkt het onderspit te delven. Een nieuw poldermodel is dringend nodig. Maar #hoedan?

LEO blogt
4 februari 2020

Weg van de grijzewittemannenparticipatie

Het is geen sinecure om een goede vorm te vinden voor burgerparticipatie: kleinschalige bijeenkomsten zijn niet altijd representatief. Gekscherend zijn het overwegend grijze, witte mannen die meedoen. Biedt Participatieve Waarde Evaluatie een oplossing?

LEO blogt
6 december 2019

Helpt klimaatactivisme de energietransitie?

Het klimaat vergt dringend actie. De overheid is een campagne gestart om mensen te helpen bij het maken van duurzame keuzes in en rond huis: “Iedereen doet wat!” De vraag is niet óf je iets kunt doen voor het klimaat, maar wát je kunt doen.

LEO leest
6 december 2019

Nu tijd investeren in RES levert straks winst op

In een opiniestuk in Trouw houden Marten van der Gaag, strategisch adviseur Platform LEO en Marc Rijnveld, directeur van Public Mediation, een pleidooi voor genoeg tijd om de bewoners te betrekken.

LEO blogt
25 oktober 2019

Onze verslechterde biodiversiteit

Het evenwicht is zoek. We moeten economie en ecologie weer in balans brengen, met groene verdienmodellen. Lees de dringende boodschap van Age Yska over onze biodiversiteit.

LEO blogt
23 juni 2019

Energietransitie moet acceptabel zijn voor ruime meerderheid

Hoe zorg je ervoor dat de (lokale) energietransitie voor het overgrote deel van de stakeholders acceptabel is? Bij veranderingen is het onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken.

LEO blogt
20 juni 2019

Hoe gaat het met LEO? Met LEO gaat het goed!

Onder de bezielende leiding van Zita en haar medewerkers is LEO gegroeid tot een volwaardig platform met deelnemers die elkaar steeds beter leren kennen, elkaar leren begrijpen, elkaar respecteren en elkaar in meerdere opzichten waarderen.

LEO blogt
19 juni 2019

Als je begint met een vraag...

Het proces starten met een vraag is het beste wat je kunt doen als omgevingsmanager. Het zet mensen aan het denken en creativiteit komt los. Maar bereid je wel goed voor op de mogelijke antwoorden.

LEO leest
12 juni 2019

Zijn drijvende zonneparken een goed idee?

Het consortium Zon op Water wil Nederland wereldwijd koploper maken in de aanleg van drijvende zonneparken. Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op water?

LEO blogt
2 mei 2019

Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie?

Windenergie op land is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en het merendeel van de Nederlandse burgers is pro windenergie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Toch is weerstand vanuit de lokale omgeving de grootste remmende factor in de ontwikkeling van windenergie op land.

LEO blogt
24 april 2019

Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie?

De windenergiesector heeft moeten leren om de samenleving inspraak te geven in het besluitvormingsproces en ontwerp van een windpark project. Tijd voor de zonne-energiesector om de lessen vanuit de windenergiesector over te nemen.

LEO blogt
9 april 2019

Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee?

Onder de Omgevingswet wordt vroegtijdige procesparticipatie wettelijk verplicht. De vraag blijft echter: hoe? Hoe ziet de wetgever dit voor zich? Wat wordt er van wie verwacht? En wanneer is het goed genoeg? Moeten we procesparticipatie wel wettelijk verplichten?

LEO blogt
25 maart 2019

Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten

Hernieuwbare energieprojecten door lokale initiatieven met coöperatief eigenaarschap dragen bij aan lokale acceptatie. Maar het ontbreekt lokale organisaties vaak aan kennis en middelen. Mogelijke oplossing: gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten.

LEO blogt
28 februari 2019

Dient de omgevingsmanager het publieke belang?

Omwonenden krijgen binnen formele besluitvorming rond energieprojecten een steeds grotere rol. Logisch dat er vanuit de wetenschap veel aandacht is voor omwonenden. Maar wat vinden omgevingsmanagers er eigenlijk van? Zij organiseren tenslotte dit soort processen.

LEO blogt
13 februari 2019

Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten!

Energieconflicten gaan niet (alleen) om verschillen in afweging van belangen. Voor- en tegenstanders gebruiken ook andere bronnen en informatie die leiden tot verschillende posities over zaken als veiligheid, milieu en gezondheid.

LEO blogt
28 januari 2019

Draagvlak creëren vraagt om een plan!

Hoe moet participatie eruitzien? Wat is het doel? Is de participatie gelukt als iedereen tevreden is met de uitkomst? Er is veel onduidelijkheid over de invulling van burgerparticipatie. Het Klimaatakkoord zegt er niks over en de Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor de invulling bij de initiatiefnemers van grote projecten.

LEO kijkt
16 oktober 2018

Nieuwsuur: Klimaatcommissie pleit voor tempo en meer geld

De wereld moet meer doen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er moet meer aandacht én geld komen voor klimaataanpassingen. Dat is de boodschap van een nieuwe internationale klimaatcommissie onder leiding van Ban Ki-moon.

LEO kijkt
24 september 2018

VPRO Tegenlicht – Voorbij de groene horizon

“Duurzaamheid uit plichts- of schuldgevoel en overheidsbeleid redt het niet. Je moet gewoon zorgen voor een beter ontwerp, dan wint het vanzelf.” De Deense architect Barke Ingels legt in de documentaire van Tegenlicht uit dat we in een constructief optimistische tijd leven.

LEO leest
13 augustus 2018

Windmolens in Limburg

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden. Tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Het coöperatieve model met meerdere eigenaren is de toekomst, is in het Klimaatakkoord te lezen. In Limburg staat het lichtend voorbeeld.

LEO leest
2 mei 2018

Overvecht gasvrij

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk loopt voorop in de strijd tegen het aardgas. Overvecht-Noord is haar proeftuin. Dat gaat de bewoners een beetje te snel. ‘Hoeveel gaat dit ons straks kosten?’

LEO leest
1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

In de polder Rijnenburg worden tot 2030 geen woningen gebouwd. Het gebied is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Via stadsgesprekken betrekt de gemeente bewoners bij de plannen om Utrecht klimaatneutraal te maken.

LEO leest
1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

In opdracht van het ministerie van EZ heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines het burgerparticipatieproces in beeld gebracht. Dit om te komen tot een toolkit.