Leden

logo LEO

Als organisatie kunt u lid worden van platform LEO, kennis delen over omgevingsmanagement en deelnemen aan bijeenkomsten. Coöperaties en non profit-organisaties kunnen onder voorwaarden gratis deelnemen, aan bedrijven wordt een bijdrage gevraagd.

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Netbeheer Nederland
Netbeheer Nederland
Stedin
Stedin
TenneT
TenneT
ENGIE
ENGIE
ebn
ebn
ENEXIS groep
ENEXIS groep
Shell
Shell
VNG
VNG
Natuur en Milieufederaties
Natuur en Milieufederaties
Ministerie van BZK
Ministerie van BZK
Uniper
Uniper
Innogy
Innogy
IPO
IPO
POM
POM
NOGEPA
NOGEPA
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Energie Nederland
Energie Nederland
Vermilion
Vermilion
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab
Windunie
Windunie
Eneco
Eneco
Warmtebedrijf Infra
Warmtebedrijf Infra
Alliander
Alliander
NV Nederlandse Gasunie
NV Nederlandse Gasunie
RWE
RWE
ODE Decentraal
ODE Decentraal
NLVOW
NLVOW
NWEA
NWEA
NAM
NAM
Pure Energie
Pure Energie