Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

logo LEO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur. Eén van de thema’s binnen provincies is het Energie- en Klimaatakkoord.

ipo.nl, thema energie

Waarom Platform LEO?  

De energietransitie vraagt samenwerking tussen alle spelers op dit terrein. Dan moet je elkaar en elkaars belangen en verlangen begrijpen. Uitwisseling van kennis zoals binnen Platform LEO gebeurt helpt hierbij.

Contact

Stuur een e-mail naar energie@ipo.nl.