Lerend platform Energie & Omgeving: kennis, verbinden en leren

logo LEO
Laatste nieuws
29 mei 2020

Sectorbijeenkomst LEO | Meedoen met de RES(t)

Op 9 juni organiseren we een online Sectorbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie. Er hebben zich meer dan 100 deelnemers gemeld. Deelname aan deze bijeenkomst is op persoonlijke uitnodiging. Lees verder
24 mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Lees verder
Welkom bij Platform LEO

LEO signaleert
Eerstvolgende evenementen
09-06-2020

Sectorbijeenkomst LEO: participatie en RES

online
De tweede Sectorbijeenkomst van 2020 is een online meeting over de Regionale Energie Strategie en participatie. Daarover praten experts in een panelgesprek en er wordt vanuit diverse invalshoeken over doorgepraat in kleine setting.
Erik Faber, wethouder namens GroenLinks in de gemeente Súdwest-Fryslân, vertelt over de nadrukkelijkere stem die de inwoners hebben in de energieplannen. Voor de bijdrage aan de RES worde de inwoners in vijf stappen geraadpleegd. Tom den Boer, senior adviseur Strategisch Omgevingsmanagement en participatie expert (Som der Delen), verkent samen met het panel dat bestaat uit Erik Faber, Karen Arpad (NP RES), Has Bakker (Participatiecoalitie) en Anne Schipper (Jong RES en Pure Energie), wat de gezamenlijke aandachtspunten kunnen zijn om burgerbetrokkenheid te versterken in de RES-regio's.
07-07-2020

Implementatiedag Omgevingswet

Rijtuigenloods Amersfoort
Bij Implementatiedag Omgevingswet van VNG staat de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet centraal: aansluiten, oefenen en vullen. Deze landelijke bijeenkomsten zijn complementair op de regionale Slagsessies die worden georganiseerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.
september 2020

LEO op Locatie (LOL)

locatie volgt
Jaarlijks organiseert LEO samen met POM (platform omgevingsmanagement) een bezoek op locatie. Nadere informatie over datum en locatie volgen.
15-09-2020

Implementatiedag Omgevingswet

Rijtuigenloods Amersfoort
Bij Implementatiedag Omgevingswet van VNG staat de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet centraal: aansluiten, oefenen en vullen. Deze landelijke bijeenkomsten zijn complementair op de regionale Slagsessies die worden georganiseerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.
LEO in beeld
Nieuwsbrief

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Meld u hier aan.

Lees hier de eerder verschenen edities.
Wat is LEO?

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland, ook vanwege de ruimtelijke impact. Alle Nederlanders zullen op de een of andere manier te maken krijgen met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z'n omgeving. Lees hier meer over LEO.

Lid worden

Als organisatie kunt u lid worden van het platform, kennis delen over omgevingsmanagement en wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten. Neem hiervoor contact met ons op.