LEO blogt 28 februari 2024

Nieuw bij LEO: Prowind

logo LEO

Thijs Afman, directeur van Prowind B.V. en nieuw lid van LEO werkt al meer dan 20 jaar in de windbranche. ‘In Nederland zijn de locaties voor het opwekken van windenergie beperkt. Om de nog beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, denken we bij Prowind creatief na over de mogelijkheden voor het opwekken, opslaan en delen van duurzame energie om zo de energietransitie verder te helpen. Dit vraagt om maatwerk, creativiteit en veel flexibiliteit. Niet alleen van ons, maar ook van de omgeving, overheden, bedrijven en energie coöperaties waar we nauw mee samenwerken.’

Duurzaam waarde creëren

Thijs: ‘Een mooi voorbeeld vind ik onze samenwerking met een bedrijvenvereniging en tevens initiatiefnemer van een nieuw bedrijvenpark. Zij zien een windpark als een randvoorwaarde voor stabiele economische groei en behoud van werkgelegenheid in hun gemeente. Ons gezamenlijke doel is om het bedrijvenpark toegang te geven tot de duurzaam opgewekte energie van het windpark. Met een stroomcontract tussen het windpark en de aangesloten bedrijven is het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom tegen een stabiele prijs in te kopen. Daarnaast zorgt een windpark voor CO2-reductie en voor blijvende werkgelegenheid in dit gebied.’

Lokale energie-hubs

‘Ook onderzoeken we bij Prowind de mogelijkheden van het creëren van lokale energie-hubs. Hierdoor wordt de synergie tussen een windpark, een bedrijvenpark en een gemeente nog sterker. Deze energie-hub zou kunnen bestaan uit een windpark, zonnepanelen op daken van bedrijven, een batterij voor opslag en een waterstofelektrolyser. Deze duurzame energieoplossingen voorzien samen in de groeiende energiebehoeften van het bedrijvenpark en de gemeente. De energie-hub zorgt voor een stabiele, duurzame energievoorziening, zonder netcongestieproblemen. Door gebruik te maken van de netaansluiting van het windpark kunnen we duurzame waarde creëren voor alle betrokken partijen.’

Waarom Platform LEO?

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van duurzame energieprojecten heeft altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. Als lid van LEO gaan we graag in gesprek met verschillende spelers en belanghebbenden over de ontwikkelingen en de uitdagingen en kansen in deze dynamische markt.