Agenda

logo LEO


10-09-2024

LEO in Gesprek | Siward Zomer

livestream
LEO in Gesprek met Siward Zomer, coöperatief directeur en voorzitter van Energie Samen, de koepel van Nederlandse energiecoöperaties.
Burgerinitiatieven zijn niet meer weg te denken uit het energiesysteem. Meer dan 700 energiecooperaties verenigen meer dan 120.000 leden in de bottom-up bijdrage aan de energietransitie. Energie delen tegen kostprijs, opbrengsten van zon- en windprojecten investeren in sociale doelen: de opkomst van de energiegemeenschap kan het energielandschap blijvend veranderen. Wat is het perspectief van deze steeds professioneler beweging? Welke obstakels moeten worden genomen om de potentie optimaal te benutten?

Siward Zomer (42) was vanaf het begin nauw betrokken bij de krachtenbundeling en professionalisering van energiecooperaties. Daarnaast was hij lange tijd voorzitter van coöperatief projectontwikkelaar De Windvogel en is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en van Rescoop Europa. Hij vertegenwoordigde de burgerbeweging in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord (2019) en bracht daar succesvol het streven naar 50% lokaal eigendom van zon- en windprojecten in.

Vijfmaal per jaar praat Ruud Schuurs met iemand uit het werkveld van Platform LEO. Een auteur, opinieleider, innovator: mensen met een eigen kijk op de energieopgave. LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.
Eind september

Kennissessie / LEO op Locatie

10-10-2024

LEO in Gesprek | Marcel Boogers

livestream
LEO in Gesprek met Marcel Boogers, in 2024 benoemd tot deeltijdhoogleraar Democratie en Transitie aan de Universiteit van Utrecht. Hoe functioneert democratie bij het maken van politieke keuzes over grote maatschappelijke veranderingen, zoals de energietransitie en de klimaattransitie? Worden alle relevante belangen en opvattingen gehoord? Hoe worden die tegen elkaar afgewogen? Is het voor iedereen duidelijk hoe dat gebeurt? Is de besluitvorming transparant en democratisch?

Marcel Boogers (60) is verbonden aan bureau Necker, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van lokale en regionale democratie. De afgelopen jaren was hij hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente.

Vijfmaal per jaar praat Ruud Schuurs met iemand uit het werkveld van Platform LEO. Een auteur, opinieleider, innovator: mensen met een eigen kijk op de energieopgave. LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.
24-10-2024

Netwerkbijeenkomst

Half november

LEO in Gesprek | gast nog niet bekend

livestream
Vijfmaal per jaar praat Ruud Schuurs met iemand uit het werkveld van Platform LEO. Een auteur, opinieleider, innovator: mensen met een eigen kijk op de energieopgave. LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.