Geothermie Nederland

Geothermie Nederland

logo LEO

De deelnemers aan Geothermie Nederland zijn een groeiende en diverse groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde interesse in aardwarmte. Geothermie Nederland vertegenwoordigt zowel de vraag als de aanbodkant en deelnemers zijn onder meer vergunninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte..

www.geothermie.nl, www.allesoveraardwarmte.nl

Waarom Platform LEO?

De omgeving en de omwonenden zijn voor aardwarmteprojecten zeer belangrijk. Net als andere mijnbouwactiviteiten roept aardwarmtewinning soms veel vragen op en is het belangrijk dat men het nut en de noodzaak van aardwarmte inziet. LEO kan onze leden daarbij helpen.