Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

logo LEO

De provincie richt zich op een groot aantal terreinen, zoals natuur, schoon water, landschap, energie, verstedelijking, mobiliteit en economie. Het landelijke Klimaatakkoord bevat een uitgebreid pakket van afspraken en maatregelen op allerlei gebied. De provincie voert de maatregelen en afspraken waarvoor zij verantwoordelijk is uit in verschillende programma’s.

www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat

Waarom Platform LEO?

De energietransitie omvat een groot aantal aspecten, van windparken tot participatievormen; van besparing tot nieuwe technieken. Samenhangend en met effect op de directe omgeving. Dit vraagt naast afstemming ook het van elkaar leren. Hoe pakt ieder aspect uit in samenhang met de omgeving. LEO biedt daartoe het platform.

Platform LEO biedt ons de mogelijkheid om met zielsverwanten te spreken over de energietransitie en het omgevingsbeleid buiten de vaste overlegkaders en de vaste stakeholders bij een specifieke vraag. Bij Platform LEO komen visies en ervaringen vanuit onverwachte hoek die kunnen bijdragen aan verbeteren en/of veranderen van onze eigen kijk op de materie.