Jaarplan 2024

logo LEO

Platform LEO werd in 2016 opgericht op initiatief van de energiesector, daarin gesteund door het ministerie van EZK. Centraal stond en staat het idee dat de energietransitie gebaat is bij goed omgevingsmanagement en dat het belangrijk is om van elkaars ervaringen te leren. Ook in 2024 blijft dat de rode draad in ons werk, maar we leggen nieuwe accenten.

Het netwerk van Platform LEO richt zich al een tijdje niet meer primair op de ‘gewone’ kennisdeling. We willen waarde toevoegen door onze deelnemers te helpen grip te krijgen op de complexiteit van de energieopgave. Er is geen tekort aan technische en financiële mogelijkheden om de transitie te doen slagen. Het gaat om het samenspel tussen partijen met uiterst diverse kenmerken en belangen. We dragen met ons programma bij aan een gedeelde taal om de dilemma’s en complexiteit beter te gaan begrijpen en aan meningsvorming door de ontwikkelingen te duiden. 

Een terugblik op onze activiteiten in 2023 en onze plannen voor het komend jaar vindt u in het Jaarplan 2024 van Platform LEO.

Voor een actueel overzicht van onze geplande activiteiten verwijzen wij u naar de online agenda.