Element nl

Element nl

logo LEO

Noot: NOGEPA is overgegaan in Element nl; de onderstaande tekst wordt binnenkort aangepast

In Nederland hebben 13 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in NOGEPA. NOGEPA behartigt de gezamenlijke belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Tijdens deze transitie zal aardgas (als fossiele brandstof met het de minste CO2-uitstoot) moeten zorgen voor betrouwbare energie zekerheid.

Waarom Platform LEO?

Binnen het Platform LEO wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over de relatie tussen energieprojecten en de omgeving. Deze relatie is cruciaal om energieprojecten waaronder gaswinning te kunnen realiseren. Zo heeft NOGEPA de gedragscode Gaswinning Kleine Velden ontwikkeld. Om de kennis verder te vergroten en van elkaar te leren zijn NOGEPA en een aantal van haar leden actief lid van het platform.