POM

POM

logo LEO

POM is het platform voor professionals die omgevingsmanagement als een essentiële factor zien voor het succesvol laten verlopen van een project. Ontwikkeling van zowel het vak als de omgevingsmanager zelf staat centraal. Dit doen we door interactie, dialoog en kennisuitwisseling. We organiseren de Landelijke Omgevingsmanagementdag en andere bijeenkomsten over actuele en praktijkgerichte thema’s.

www.platformomgevingsmanagement.nl

Waarom Platform LEO?

LEO en POM lijken qua doelstelling heel erg op elkaar. Door samen te werken en jaarlijks een activiteit samen te organiseren leren wij en onze leden van elkaar. Dat komt de omgevingsmanagers en zo de omgeving ten goede.

Contact

info@platformomgevingsmanagement.nl