Natuur en Milieufederaties

Natuur en Milieufederaties

logo LEO

 De Natuur en Milieufederaties werken er dagelijks aan de energietransitie te versnellen. Samen met omwonenden en met oog voor natuur. Want onze overtuiging is dat iedereen, nu en later, moet kunnen genieten van een mooi en duurzaam Nederland.

www.natuurenmilieufederaties.nl

Waarom Platform LEO?

We zien de toegevoegde waarde van Platform LEO, omdat deze organisatie met alle aangesloten partijen de omgeving van energieprojecten nadrukkelijk een plek geeft. Want door de omgeving te betrekken en samen met haar kansen, belemmeringen en randvoorwaarden mee te nemen in de planvorming, kan de energietransitie zorgvuldig vormgegeven worden en wordt zij van ons allemaal.