ENEXIS groep

ENEXIS groep

logo LEO

In onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken wij aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. En zo kunnen we de maatschappelijke eisen en de uitdagingen in de energiewereld aan. Om een duurzame energievoorziening te realiseren, zetten wij onze energie op excellent Netbeheer en het versnellen van de energietransitie.

www.enexis.nl

Waarom Platform LEO?

De Energietransitie is een enorme opgave, Enexis wil de Energietransitie versnellen en dat lukt alleen door samen te werken en je expertise beschikbaar te stellen. Bij goed samenwerken hoort ook van elkaar leren. LEO is daarvoor een prima platform.