NV Nederlandse Gasunie

NV Nederlandse Gasunie

logo LEO

Gasunie is een energie infrastructuurbedrijf voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt.

www.gasunie.nl

Waarom Platform LEO?

De energietransitie is een grote uitdaging waarbij het van cruciaal belang is om de juiste partijen met elkaar te verbinden en kennis te laten delen. LEO is hiervoor een uitstekend platform.