LEO blogt 27 augustus 2020

Duurzaam betekent ook betaalbaar

logo LEO

Onder de noemer Ledenpodium geven (nieuwe) leden een kijkje in hun werkveld en hun motivatie om aansluiting te zoeken bij Platform LEO. Provincie Utrecht is sinds 2020 bij ons aangesloten.

Waarom sluit de provincie Utrecht zich aan bij LEO? De provincie Utrecht heeft vanouds een taak in de ruimtelijke ordening. Voorheen betrof dat vooral beleidsontwikkeling voor grootschalige woningbouw, mobiliteit, landbouw, landschap, natuur, cultuurhistorie, en zo meer. Gebiedsgericht  en omgevingsgericht werken hoort daarbij. Richting inwoners doen we dat meestal via en met gemeenten, altijd zoekende naar lokale waarden.

De energietransitie vraagt ruimte

Sinds een aantal jaren is daar een andere grote opgave bijgekomen, de energietransitie. Waar voorheen bij nieuwe ruimtelijke initiatieven rekening gehouden moest en kon worden met de al bestaande ruimtelijke belangen, vraagt de energietransitie nu letterlijk en figuurlijk haar ruimte. Dat betekent inleveren van ruimtelijke gebruiksmogelijkheden door de andere, de vanouds gevestigde, spelers. Wij en vele anderen hechten daarbij aan het zoveel mogelijk lokaal organiseren van de energietransitie, waarbij participatie een belangrijke rol speelt.Duurzaam betekent ook betaalbaar

Omgevingsbeleid wordt daarmee nog belangrijker. En we gaan verder dan het ruimtelijk beleid voor grootschalige energietransitie of het organiseren van participatievormen. Om onze doelen, een duurzame samenleving, waar te maken, richten we ons ook op het betaalbaar maken van de transitie, op besparingen bij vastgoed, op warmtebronnen, energiecoöperaties, aardgasvrij maken van woonwijken, het elektrisch hoofdnet versterken, etc. Dat kunnen we niet alleen.

Daarmee komen we eigenlijk als vanzelf op de wens te leren van anderen, samen deze nieuwe tak ontwikkelen, kortom een lerende omgeving over de combinatie energie & omgeving. Niet voor niets zijn we daarom al jaren trouwe bezoeker van LEO-activiteiten. Voor meer informatie verwijs ik graag naar energiewerkplaatsutrecht.nl, een plek waar professionals binnen de provincie Utrecht elkaar kunnen vinden; ook een soort lerend platform. Via LEO hou ik jullie graag op de hoogte van onze activiteiten en hoor ik ook graag van jullie activiteiten.