LEO leest 1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

logo LEO
Rijnenburg is het poldergebied ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. De gemeente Utrecht heeft in 2016 de keuze gemaakt om er tot 2030 geen woningbouw toe te staan. De provincie Utrecht heeft Rijnenburg tot 2028 tot zogenaamd ‘pauzelandschap’ verklaard. Rijnenburg is bovendien een van de locaties die de provincie op verzoek van de rijksoverheid heeft aangewezen als zoekgebied voor plaatsing van windmolens.
Via stadsgesprekken met bewoners wil Utrecht burgers betrekken bij de plannen. In maart is daarmee gestart. De initiatieven voor de polder Rijnenburg passen in de ambitie van de stad Utrecht om klimaatneutraal te worden, zoals vastgelegd in het Energieplan Utrecht. Lees meer over Rijnenburg.