LEO blogt 22 april 2020

Recept voor succes: organisatie en structuur

logo LEO

Het bereiden van een maaltijd is niet mijn sterkste kant. Ik ben best in staat een aardappel te koken maar een Herman den Blijker ben ik zeker niet. Het proces van wat eten we vandaag, voorbereidingen treffen, bereiden, uitserveren, smakelijk en warm opdienen voor een gezelschap, leest als een project. Met dien verstande dat het belangrijk is vooraf contact te hebben met de hongerige eters over hun voorkeur, afkeur, dieet etc. om zware teleurstellingen te voorkomen. Een goede relatie van tevoren opbouwen loont zeer de moeite. Dan kunnen vragen soms achterwege blijven. Mijn kleinkinderen verslinden de pannenkoeken en soms eten ze boerenkool. In overleg geen probleem!


Strategisch Operationeel OmgevingsManagement

Waarom deze inleiding? Omdat het wel wat lijkt op Strategisch Omgevingsmanagement maar dan operationeel gericht. Strategisch Operationeel OmgevingsManagement, SOOM dus.

Zijn we ons er als omgevingsmanagers eigenlijk wel van bewust dat we intern in een project moeten aansluiten? Dat we de collega techneuten op tijd moeten informeren over de (voor)waarden van de omgeving? Voegen we wel op tijd onze planning, zoals uren en kosten, in het grote geheel in? En last but not least, zijn de bedreigingen en risico’s voor het project in kaart gebracht? Denk aan voorschriften omtrent veiligheid en gezondheid.

De uitdagingen

Een oerwoud aan uitdagingen die onderdeel zijn van de voorbereiding en uitvoering van een project, zorgt ervoor dat het heel veel tijd kost!

Laten we de projectmanager weten dat we privaatrechtelijk e.e.a. moeten regelen (koop, huur, erfpacht, pacht etc.) met betrokkenen? Dat we geen onteigeningstitel hebben en het dus in der minne moeten schikken? Dat we publiekrechtelijk vergunningen en toestemmingen nodig hebben?  Vergunningen op allerlei gebied: milieu, water geluid, licht, stof natuur, verkeer, ontgronding, R.O etc.  Permanent voor beheer en onderhoud en tijdelijk tijdens de bouw.

Dat er een passende beoordeling moet plaatsvinden voor wel of geen MER met eventuele natuurcompensatie en verstrekkende gevolgen? Geen vergunning = geen project! En zonder ingrediënten, geen maaltijd.

Participatie kookboek

Zie hier de noodzaak om vroegtijdig e.e.a. intern aan te kaarten. Dus voordat de FID (final investment decision) genomen wordt, zijn de belangrijkste activiteiten en risico’s in het projectteam ingebracht. Vanzelfsprekend hoort daarbij een zo vroeg mogelijk contact met de omgeving, met uitleg over nut en noodzaak en de voorgenomen procesmatige aanpak.

Participatie is daarbij essentieel. De inspiratiegids participatie Omgevingswet kan daarbij als kookboek worden beschouwd. Immers, als de gasten voor de maaltijd geen spruitjes lusten, is het een zinloze bezigheid om deze klaar te maken. Tenzij we het afdwingen. Maar die route heeft zijn langste tijd gehad. Laten we ervoor zorgen dat elk project net zo smaakt als die gevraagde pannenkoeken.

Zichtbare structuur en organisatie is daarbij een recept voor succes. Eet smakelijk!