LEO blogt 20 juni 2019

Hoe gaat het met LEO? Met LEO gaat het goed!

logo LEO

Onder de bezielende leiding van Zita en haar medewerkers is LEO gegroeid tot een volwaardig platform met deelnemers die elkaar steeds beter leren kennen, elkaar leren begrijpen, elkaar respecteren en elkaar in meerdere opzichten waarderen.

Gaat het om verbinden? Ja, maar niet altijd. Contact met elkaar hebben om elkaars belang te kennen is soms al voldoende om de afstand te verkleinen en gezamenlijke oplossingen te creëren. Zaken kortsluiten om kortsluiting te voorkomen. Bij de energietransitie is het cruciaal om draagvlak, acceptatie en last but not least vertrouwen te verwerven, om deze veranderingen succesvol te laten verlopen. En laten we eerlijk zijn: de opgave om tot een fossielvrije energiesituatie te komen is loodzwaar maar absoluut noodzakelijk. De klimaatverandering is onafwendbaar. Willen we een acceptabele leefomgeving houden, dan zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Alle deelnemers van LEO werken ieder vanuit zijn eigen invalshoek aan deze energietransitieopgave.

Het is goed om in het gehele proces wel van dezelfde feiten en daarop gebaseerde cijfers uit te gaan. Het overzicht van EBN over de energiesituatie in Nederland van 2019 is een goed uitgangspunt om de juiste discussies en maatregelen in te zetten, maar ook deze te toetsen aan de bestaande feiten. Technische innovatie en grip op betaalbaarheid zijn basiselementen voor succes, waarbij overigens de eenvoudige eigen bespaarmogelijkheden door iets ander gedrag nog wel eens ondergesneeuwd raken.

Ieders rol zal duidelijk moeten zijn bij dit veranderingsproces. De overheid zal governance en urgentie moeten tonen. Omgevingsmanagement is overigens ook niet alleen een kwestie tussen burgers en bedrijven of tussen burgers en overheden, maar ook een kwestie van interne organisatiestructuur van de initiatiefnemer. Hoe borg je dat in jouw organisatie, naast techniek, economie en juristerij, de SOM-principes bij projecten worden gevolgd? Hoe creëer je naast projectmanagement een flinke dosis procesmanagement met een goede risicoanalyse c.q. -beheersing? Hoe organiseer je participatie van de omgeving, die per 1 januari 2021 geborgd moet zijn….?

Ik  SOM ze nog maar eens op:

Ook deze opgave is uitdagend…….

Terwijl ik dit schrijf zijn de Oranje Leeuwinnen met “lerend voetbal” in de kwartfinales terechtgekomen. Een proces dat mede met luisteren, vertrouwen en samenwerking tot stand kwam. Nu op naar de finale!

LEO volgt…..jullie toch ook?