LEO blogt 25 oktober 2019

Onze verslechterde biodiversiteit

logo LEO

De groene waarheid

Ik verblijf met mijn familie op Terschelling en ben onderweg naar de zandplaat Engelsmanplaat. Het desolate van het Waddengebied ervaar ik vandaag niet. Overal pleziervaartuigen, in de verte een baggerschip, verderop een booreiland, en een viskotter die zijn lading naar Harlingen brengt. Allemaal economische activiteiten. We zijn een rijk land.

De grijze en de gewone zeehond liggen gebroederlijk naast elkaar te genieten in de laatste zonnestralen van de avondzon. Het gaat goed met ze dankzij onze hulpprogramma ‘s. De populatie is op sterkte door onze zorg en bescherming. Gaat dat overal zo?

Insecten, vogels en zoogdieren sterven uit

Helaas niet! Onderzoek in Duitsland toont aan dat sinds 2000, 40% van de insecten is verdwenen. Fruittelers en de farmaceutische industrie maken zich grote zorgen. Rijdend over de Afsluitdijk geen insectensmurrie meer op je voorruit. Desastreus is het verdere verloop in de voedselketen. Biologen rapporteren een achteruitgang van 3 miljard vogels in de afgelopen 40 jaar in Canada en de VS. Niets wijst erop dat dit in Europa anders is. De rode lijst zal alarmerend moeten worden uitgebreid. Elke jaar sterven er bijna 700 soorten uit. Als het zo doorgaat zal in 2050, 60% van de insecten, 40 % van de vogels en 25% van de zoogdieren zijn uitgestorven. Voeg daar het laatste nieuws aan toe: “groot alarm voor de Europese boomsoorten”. 40 % wordt met uitsterven bedreigd. Al turend over het wad komen mijn gedachten in alarmfase 1. Onomkeerbare processen waar we een volgende generatie mee opzadelen… Een onleefbare, uitgeputte aarde.


Oorzaak is de mens en zijn handelen: vermesting, verdroging, verzuring, fijnstof, plastics, pesticiden, CO2, stikstofdepositie, fosfaat, kaalkap, overbevissing. Het resultaat:  klimaatverandering met overstromingen. Zeespiegelrijzing. Stormen.

Breng economie en ecologie met elkaar in balans

Wanneer komen we tot het inzicht dat het evenwicht volstrekt zoek is? Wat kunnen wij daaraan doen bij onze nieuwe energie-initiatieven? Gaat het om leren en verbinden of blijven we onze eigen belangen met macht en techniek verdedigen? Hoe krijgen we economie en ecologie in een betere balans ? Niet door minder economische groei, zoals sommigen willen, maar door groei in omgevingswaarden. Door naast een omgevingsdeskundige ook een groendeskundige (landschap, natuur, ecologie) in je team op te nemen. Breng economie en ecologie in balans om elkaar te versterken. Zie feiten onder ogen en handel daar naar met groene verdienmodellen. Realiseren we ons dat we bij het ontwikkelen en initiëren van nieuwe energietoepassingen de gehele keten moeten beschouwen? Het DNA van energie om samen de juiste veranderingen te realiseren. Kleinschalig leren en daarna uitrollen

Wat kan ik eraan doen?

Terug op het eiland zit ik even later in een strandtent. Ik bestel een “schoemrakker” en turend naar de branding zie ik langs de waterlijn over het strand vogeltjes met dezelfde naam foerageren. De een vliegt straks 8000 km verder zuidwaarts en de ander blijft, waagt de gok van een milde winter en past zich aan. Gedragsverandering! Zouden wij ons gedrag ook kunnen veranderen? Het móet, en op korte termijn, want de tijd dringt. Ik ben benieuwd!

Ondertussen piept mijn iPhone en lees ik een aanbieding: vliegen naar Pisa voor 19 euro. Ik neem een slok van mijn schoemrakker en ben blij dat ik duurzaam op Terschelling zit.  Hopend op een milde winter.