LEO blogt 28 februari 2020

Wij, zij en de middengroep: omgaan met polarisatie

logo LEO

In aanloop naar onze Sectorbijeenkomst op 3 maart over Smarticipatie belichten Suzanne Plugge en Tom Radstaak (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) het Denkkader Polarisatie.

Onze samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met burgers die zich duidelijker en vaak ook harder afzetten tegen maatregelen die ze niet willen (bijvoorbeeld windmolens). We noemen dit polarisatie of ook wel ‘wij-zij-denken’. Het lijkt wel of Nederlanders steeds meer denken en praten in tegenstellingen, of het nu gaat om de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart of over aardgasvrije wijken. Voor- en tegenstanders roeren zich steeds duidelijker. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) noemt deze toenemende polarisatie een van de grootste zorgen van Nederlanders: ‘meningsverschillen nemen toe en de druk om partij te kiezen is groot’. Voor veel mensen is het echter geen kwestie van voor of tegen. Deze groep mensen wil liever een dialoog om in het redelijke midden uit te komen. We noemen dit ook wel de ‘middengroep’.


Polarisatiemodel: Denkkader Polarisatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) probeert in verschillende dossiers deze middengroep te bereiken. Daarvoor gebruikt IenW het zogeheten Denkkader Polarisatie, dat is ontwikkeld door Bart Brandsma. Dit model reikt inzichten aan over hoe polarisatie ontstaat, welke rollen je daarbij kunt onderscheiden en welke veranderingen, ‘game changers’, je kunt toepassen.

Tijdens de sectorbijeenkomst zullen we aan de hand van stellingen een gesprek voeren over ervaringen met het toepassen van het polarisatiemodel van Bart Brandsma en ervaringen die deelnemers zelf hebben in gepolariseerde dossiers.