LEO leest 8 juli 2022

Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland

logo LEO

Holland Solar heeft samen met maatschappelijke partners als Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming in 2019 een gedragscode voor het ontwikkelen van zonneparken op land gemaakt. Deze gedragscode focust zich op omgevingsparticipatie, landschappelijke inpassing en de ecologische inpassing van zonneparken. Een aantal goede voorbeelden van ecologische inpassing van zonneparken zijn bijeengebracht in een brochure.

In de brochure vind je diverse inspirerende voorbeelden van zonneparken die inzetten op verbetering van de ecologie in het zonnepark. Door zonneparken goed te ontwerpen en beheren kan de biodiversiteit flinke sprongen vooruit maken. Dit vraagt van ontwikkelaars een gedegen afweging van hun ontwerp en beheermethoden. Vaak werken deze bedrijven daarom samen met lokale en nationale natuurorganisaties. Alle leden van Holland Solar die zonneparken ontwikkelen, hebben op het gebied van ecologie toegezegd om de ecologische waarde van het gebied waar zij een zonnepark ontwikkelen te verhogen ten opzichte van de oude situatie voordat het zonnepark er was.

Daarnaast is Holland Solar in 2022, in samenwerking met verschillende projectpartners waaronder WUR, begonnen met het EcoCertified project. In dit project zal gedurende vier jaar in twaalf zonneparken onderzoek gedaan worden naar de impact van zonneparken op de bodem en ecologie van het land en de impact van verschillende beheermethodes.

De voorbeelden in deze brochure hebben het doel om de goede ecologische inpassing van zonneparken op een overzichtelijke manier ‘levend’ te maken. Dit zijn projecten die echt meerwaarde opleveren voor insecten, de bodem, vogels en kleine zoogdieren. Hiermee maken we Nederland duurzamer en een klein stukje mooier.

Download hier de brochure "Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland".