LEO blogt 27 maart 2020

LEO in tijden van Corona

logo LEO

Bijna heel Nederland probeert er al thuiswerkend het beste van te maken. Eén van de effecten van Corona en de quarantaine waar we nu in zitten is wel dat we meer reflecteren en creatiever worden. Tussen de ‘videocalls’ en huiswerkbegeleiding door doe ik dat ook.

Zojuist spraken we elkaar als kernteam over de situatie waar we met z’n allen in zitten en de rol die Platform LEO op dit moment kan pakken. We keken terug op een zeer geslaagde sectorbijeenkomst op 3 maart, waarin we elkaar nog gewoon ontmoetten, goede presentaties kregen en mooie gesprekken voerden aan tafels. Hoe anders ziet het leven er nu uit! Als we vooruit kijken naar onze volgende bijeenkomst van 9 juni, vragen we ons af of we in een soortgelijke setting weer bij elkaar kunnen komen. Dat we bij elkaar moeten komen, stond voor ons als kernteam als een paal boven water. Juist ook in deze tijden zal er behoefte zijn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet fysiek kan, gaan we kijken naar online oplossingen. We zijn heel benieuwd waar jullie als leden behoefte aan hebben, dus bij deze de uitnodiging om dat te delen. En zie je inspirerende voorbeelden van online ontmoetingen: deel ze! Dan kunnen wij kijken of we daarmee aan de slag kunnen.

In mijn dagelijkse werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als projectleider van de rijkscoördinatieregeling Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (op dit soort momenten is een kortere naam voor mijn werkgever en functie handiger :-)) gaan we zo goed en kwaad als het gaat door. We proberen de planning zoveel mogelijk te halen. Van het aangewezen windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden (naast Gemini) gaat mijn project over het aan land brengen van de energie met zo’n 100 km wisselstroomkabels. Momenteel zitten we midden in het proces om van negen tracéalternatieven stappen te zetten naar de meest optimale route: het voorkeursalternatief dat de minister van EZK zal kiezen. Omgevingsmanagement heeft in dit project een belangrijke rol, mede omdat we vergunningen zullen krijgen wanneer de nieuwe Omgevingswet live is. De contacten met stakeholders zijn vanaf het begin af aan heel belangrijk geweest. Daarbij waren we al een beetje innovatief bezig met de website netopzeetnw-inbeeld.nl, waarbij iedereen kan zien waar we staan in het project en z’n vragen en suggesties achter kan laten. Niet iedereen wil een informatieavond bezoeken; via deze website kun je je vanuit je luie stoel verdiepen in het project, lezen welke vragen anderen hadden en zelf je suggestie toevoegen. Binnen vijf werkdagen krijg je een reactie.


Natuurlijk komen we offline ook veel samen met stakeholders. Naast het reguliere ambtelijke project zijn er meerdere malen per jaar werksessies met stakeholders. Deze sessies gebruiken we om onze stand van zaken te delen, te checken of deze klopt en aanvullende gebiedskennis op te halen. TenneT, de initiatiefnemer voor het net op zee, en EZK kijken naar mogelijkheden om een geplande werksessie in april toch goed door te laten gaan. Hoe houd je de kwaliteit van het gesprek hoog als je elkaar niet of niet volledig ziet? Een videocall is niet zo geschikt om inhoudelijk de diepte in te gaan, dus hoe zorgen we ervoor dat alle stakeholders wel de essentiële kennis meekrijgen, vragen kunnen stellen en gebiedskennis kunnen inbrengen. Ik merk dat iedereen bezig is om oplossingen te vinden voor deze uitdaging. Zo hoorde ik van ons onderzoeksbureau Witteveen + Bos dat vanavond de eerste inloopavond digitaal georganiseerd wordt. Benieuwd wat deze rare tijd ons aan innovaties op dat vlak gaat brengen! Met mijn optimistische aard hoop ik dat we elkaar gewoon snel weer kunnen zien, maar we moeten toch ook rekening houden met de mogelijkheid dat deze situatie nog even aanhoudt.