LEO blogt 12 september 2020

Duurzame energie als springplank

logo LEO

Onder de noemer Ledenpodium geven (nieuwe) leden een kijkje in hun werkveld en hun motivatie om aansluiting te zoeken bij Platform LEO.

Public Mediation is een kleine drie jaar geleden voortgekomen uit een programma bij de Universiteit van Amsterdam. Wij voeren actieonderzoek uit naar conflicten in het publieke domein en zoeken ook naar manieren om daar op een productieve manier mee om te gaan. We kijken dus niet alleen als waarnemer naar wat er in de praktijk gebeurt, maar grijpen ook actief in.

Duurzame energie als springplank

Duurzame energieontwikkeling is een dankbaar onderzoeksveld voor conflictonderzoek. De intensivering van wind-op-land in 2011 en het energieakkoord van 2013 gaven een grote impuls aan nieuwe projecten en daarmee ook aan nieuwe spanningen. De ruimte in Nederland is nu eenmaal schaars en op elke vierkante meter rusten meerdere belangen. Precies in die tijd werd ook het Platform LEO opgericht, omdat iedereen op zoek was naar manieren om de doelen van het energieakkoord te halen en ervaringen uit te wisselen. Op een bepaald moment kregen we zoveel aanvragen vanuit de praktijk, dat Martien Kuitenbrouwer en ik in 2017 besloten om van het programma een bedrijf te maken. Dat bood veel meer ruimte om advieswerk te doen.


Onderzoek in ons DNA

Als spin-off van een universiteit hou je natuurlijk wel een goede band met het nest. We doen samen onderzoek, helpen studenten aan stageplekken, geven colleges en pikken er nieuwe ideeën op. De opdrachten die we krijgen hebben vaak een onderzoekende component. En dat is juist in de energiewereld zo interessant omdat er een hele nieuwe praktijk aan het ontstaan is, waar niemand nog alle antwoorden heeft. Wat dat betreft zijn de RES’en in combinatie met de Omgevingswet natuurlijk één groot experiment.

Platform LEO

Vanaf dag 1 was het platform interessant voor ons en mocht ik vaak aanwezig zijn bij bijeenkomsten. Jullie hebben me zelfs geholpen met het vinden van geschikte onderzoekscases voor wind-op-land. Nu Public Mediation meer volwassen is, vonden we het tijd worden om ook zichtbaar lid te zijn. Het delen van inzichten en kennis - op universiteiten praten we graag over disseminatie - is essentieel. En wij dragen graag bij aan het netwerk en de organisaties die dit mogelijk maken.