LEO leest 8 februari 2021

Beschermde roofvogel verhindert bouw windmolens op en bij de Veluwe

logo LEO

Tegenstanders van de plaatsing van windmolens op en nabij de Veluwe hebben er een ongedachte bondgenoot bij: de wettelijk beschermde wespendief. Voor deze op een buizerd lijkende roofvogel, die nu overwintert op het Afrikaanse continent, is de Veluwe het belangrijkste Nederlandse broedgebied en daardoor kunnen plannen voor tientallen windmolens in en rond het natuurgebied de prullenbak in. 

Lees het artikel in de Volkskrant.