13 februari 2024

Terugkijken: LEO in Gesprek met Shannon Spruit

logo LEO

In de eerste LEO in Gesprek van 2024 ontving Ruud Schuurs (Platform LEO) Shannon Spruit, medeoprichter en directeur projecten van Populytics. Centraal staan de inzichten die Populytics opdeed in drie jaar inwonersraadplegingen in de energietransitie.

Populytics ontwerpt en begeleidt participatieprojecten, onder meer via de Participatieve Waarde Evaluatie. In deze methode nemen betrokkenen (virtueel) plaats op de stoel van de beslissers om meer begrip te krijgen voor de keuzes die beslissers maken. En beslissers krijgen zo meer inzicht in de overwegingen en zorgen van betrokkenen.

Waarom participatie?

De redenen voor participatie zijn drieledig. Participatie is inhoudelijk van belang, omdat je hiermee waardevolle kennis bij de burger aanboort. Daarnaast is er een normatief aspect: voor een goed werkende democratie is betrokkenheid van de burger essentieel. En ten slotte heeft participatie een instrumentele waarde: het leidt tot meer vertrouwen, meer acceptatie van gemaakte keuzes, tot minder “gedoe”.

“Heel blij dat ik deze keuze niet hoef te maken!”

Bij Participatieve Waarde Evaluatie krijgen bewoners de keuze uit een aantal opties (projecten, maatregelen) waar een besluitvormer zich voor gesteld ziet. De keuze is (financieel) beperkt; kiezen voor bepaalde opties maakt andere onmogelijk. Het effect van de gemaakte keuze wordt direct concreet in beeld gebracht. Daarnaast – heel belangrijk – moet de deelnemer zijn of haar keuzes motiveren. De uitkomsten geven beslissers waardevolle inzichten in voorkeuren en de onderliggende beweegredenen van bewoners. De methode wordt erg gewaardeerd door deelnemers, en leidt tot meer begrip voor de complexiteit van het besluitvormingsproces.

Kijk de opname van de uitzending hier terug: