25 januari 2019

Urgenda start campagne "Sociale molens"

logo LEO


Urgenda is een campagne gestart rond “sociale windmolens”. Deze molens zijn door burgers neergezet en de opbrengst komt niet alleen ten goede aan de participanten, maar aan de gehele lokale gemeenschap. Op de website onzemolen.nl staan verschillende voorbeelden van projecten met sociale molens. Eén daarvan is het Windpark Nijmegen-Betuwe, waar we onder de noemer “LEO op locatie” vorig jaar september op bezoek waren. Het project wordt toegelicht in een kort filmpje.

Windkieswijzer

Provincies hanteren verschillend beleid voor windenergieopwekking op land. De één stimuleert de sociale molen, en de ander niet. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in maart brengt Urgenda een kieswijzer uit, die inzicht geeft in de partijstandpunten over sociale molens in per provincie.