29 mei 2020

Sectorbijeenkomst LEO | Meedoen met de RES(t)

logo LEO

Hoe zorg je dat iedereen mee kan doen als het gaat over de Regionale Energie Strategie (RES)? Wat houdt participatie in en hoe maak je dat echt inclusief? Hoe meet je participatie? Daarover praten experts in een panelgesprek en er wordt vanuit diverse invalshoeken over doorgepraat  in kleine setting.

Erik Faber, wethouder namens GroenLinks in de gemeente Súdwest-Fryslân, vertelt tijdens het plenaire deel van de Sectorbijeenkomst over de nadrukkelijkere stem die de inwoners hebben in de energieplannen. Voor de bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) heeft het gemeentebestuur gekozen voor een nieuwe koers waarbij de inwoners in vijf stappen geraadpleegd worden.

Tom den Boer, senior adviseur Strategisch Omgevingsmanagement en participatie expert (Som der Delen), verkent samen met het panel dat bestaat uit Erik Faber, Karen Arpad (NP RES), Has Bakker (Participatiecoalitie) en Anne Schipper (Jong RES en Pure Energie), wat de gezamenlijke aandachtspunten kunnen zijn om burgerbetrokkenheid te versterken in de RES-regio's.


Onderwerpen van de gesprekken in kleine setting na het plenaire deel:

Deelname aan de Sectorbijeenkomst is op persoonlijke uitnodiging. Ben je iemand of ken je iemand van wie het goed zou zijn als die deel zou nemen aan onze Sectorbijeenkomst, mail dan naar info@platformleo.nl.