10 oktober 2018

Terugblik Sectorbijeenkomst Thermo Bello

logo LEO

‘We zijn blij met de vele nieuwe gezichten want nieuwe kennis is van harte welkom om te worden gedeeld.’ Age Yska, de voorzitter van het Lerend Platform Energie & Omgeving, heet de aanwezigen welkom. Samen met programmamanager Zita van Aggelen leidt hij de bijeenkomst in, door een korte terugblik op de reden voor de oprichting van het platform 2 jaar geleden en wat het moet bieden. Het enthousiasme waarmee indertijd werd gestart, niet alleen bij de betrokkenen bij LEO, maar ook bij het publiek, is er nog altijd. Dit geldt ook voor de noodzaak van het platform. Nog altijd is het nodig de energiesector, fossiel en niet-fossiel, bij elkaar te krijgen. Samendoen en samen leren, als een soort interne stakeholder engagement.

Downloads:

Bekijk ook het beeldverslag


Dankzij het enthousiasme heeft LEO vlak voor de zomer meer fundament gekregen als zelfstandige stichting. De taak van LEO heeft nog meer urgentie gekregen met de komst van de Omgevingswet in 2021. In de Omgevingswet is de verplichte participatie ruim beschreven en dat roept vraagtekens op. ‘Dat is in elk geval de redenering vanuit de grote partijen’, vindt Zita. ‘Daarom is het ook zinvol en leuk om met corporaties in gesprek te gaan. Want wat als je al samenwerkt met de burgers? Kijk eens hoe het werkt als je als grote partij de burgers bij je projecten betrekt. Wat moet je doen om al die perspectieven bij elkaar te krijgen? Dat is in elk geval waaraan LEO een bijdrage levert maar dat gaat niet over een nacht ijs. Er is genoeg te doen, ook intern bij de bedrijven. Het is een cultuurverandering om ook contact te leggen met de samenleving. Verbinding. Daar gaat het om.’

In de 2 plenaire delen van de bijeenkomst geeft Gerwin Verschuur van Thermo Bello presentaties over het nieuwe samenspel in de warmtetransitie en de buurtaanpak van bewoners om bij te dragen aan het verduurzamen van de energieopwekking en het -verbruik. Van niet betrokken naar meedenkende, actieve burgers, dat is waar het in zijn visie om gaat. Op welke manieren kan dat en wat zijn de vereisten daarvoor en de gevolgen daarvan? De visie en de procesaanpak waarin volgens Gerwin de oplossing moet worden gevonden, zijn de onderwerpen waarover in kleinere groepen aan tafel wordt gepraat om verdieping te zoeken. In ronde 1 wordt gesproken over de visie, in ronde 2 over de procesaanpak.


Een samenvatting per tafelgroep:

Verslag van Jeroen Medema, consultant bij WesselinkVanZijst

Gespreksronde 1: de visie


Interessante visie, veelomvattend.
Vooral het concept gelijkwaardigheid in de driehoek: overheid, marktpartijen en burgercollectieven, riep veel op. Iedereen aan tafel was overtuigd dat de energietransitie alleen lukt als alle partijen dit samen doen. Maar dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Vooral vanuit de ‘grote’ nationale partijen de vraag hoe zij vanuit de helikopterview aan kunnen sluiten bij dit lokale niveau. Hoe organiseer je bijvoorbeeld gesprekspartners (hoe organiseer je dialoog top-down in plaats van bottom-up?).


Mooie quote: ‘we moeten gewoon aan de slag gaan, zonder al perfect te hoeven zijn’.