15 januari 2024

Terugkijken: De Top van Onderop

logo LEO

In de sessie 'Grote projecten in kleine gemeenschappen' werden onder leiding van Ruud Schuurs, programmamanager van Platform LEO, lessen gedeeld die zijn getrokken uit de realisatie van grote (energie)projecten in Wijk aan Zee en bij buurtschap Reeth. Deze projecten hebben een regio-overstijgend belang, maar veroorzaken overlast voor de lokale gemeenschap. Een van de uitgelichte succesfactoren: de relatie met de gemeenschap meer op voet van gelijkheid brengen door als initiatiefnemer proactief te communiceren, omwonenden mee te nemen in afwegingen en zorgdragen dat zij toegang hebben tot kennis en expertise om hun rol in de samenwerking goed in te vullen.

Kijk de sessie met Lennert Goemans (ministerie van EZK), Manon Raats (TenneT), Elisabeth van de Grift (TNO), Ronald de Kaper (Dorpsraad Wijk aan Zee), Thijs Kraassenberg (WesselinkVanZijst) en Alex de Meijer (Natuur en Milieu Gelderland) hier terug: