3 juli 2019

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

logo LEO

De handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ biedt hulp bij één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak?

De handreiking, financieel mogelijk gemaakte door de gemeente Gelderland, werd geschreven door Alex de Meijer (GNMF) en Miranda Koffijberg. Wie het leest, raakt er van doordrongen dat gemeenten zélf de regie moeten nemen. Niet beginnen bij concrete initiatieven, maar eerst samen met de bevolking de opgave doornemen en randvoorwaarden opstellen. Dat kan tot een afgewogen en geaccepteerde locatiekeuze leiden. 

Ook het streven uit het Klimaatakkoord naar 50% lokaal eigendom kan invulling krijgen. De handreiking laat zien dat dit niet alleen wenselijk is maar ook prima mogelijk, zelfs als er nog geen ervaren energiecoöperatie is. Gemeenten kunnen daar bewust op sturen.

De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen, uitgevers van de handreiking, staan klaar om op regionaal en lokaal niveau een helpende hand te bieden. Het toewerken naar Regionale Energiestrategieën de komende tijd biedt kansen. Die moeten dan wel worden benut en dat begint bij een zorgvuldig proces, waarin alle ’stakeholders’ voldoende worden betrokken, maar niet wordt gedraald. Er is wel een klimaatcrisis gaande!