29 oktober 2020

Platform LEO betrokken bij Europees RESPONSE-project over energieburgerschap

logo LEO

Participatie, nieuwe samenwerkingsvormen, burgerinitiatieven – talloze malen hebben we daarover gesproken. En nog altijd zijn we niet uitgepraat. De wereld met al zijn burgers, gewoontes, regels en landschappen is in beweging. En die beweging begint klein maar moet uiteindelijk wereldwijde verandering teweeg gaan brengen. In andere landen zijn er mensen en netwerken zoals LEO. Ook daar hebben mensen dezelfde opgaven en doelen. Waar LEO begon met een aantal initiatiefnemers uit de energiesector en de overheid die een kennisdelingsplatform wilden, hebben we nu de kans om op Europees niveau te leren en mee te praten.

Energieburgerschap

Ruim een half jaar geleden benaderde Udo Pesch van de TU Delft ons. Of we mee wilden werken aan het Europese Horizon 2020-programma. TU Delft schreef op dat moment een projectvoorstel waarbij zij een vergelijkend onderzoek wilden gaan doen naar 'energieburgerschap' in verschillende Europese landen. Energieburgers worden daarbij gezien als mensen die betrokken zijn bij de inspraak over energieprojecten, groepen die protesteren tegen zulke projecten en prosumer-gemeenschappen.

Het doel van het onderzoek is uitvinden wat er van deze vormen van actief burgerschap geleerd kan worden voor de legitimiteit en effectiviteit van beleid en projecten die in het kader van de energietransitie worden ontwikkeld. Kort gezegd, het reeds bestaande RESPONSE project opschalen naar Europees niveau.

Europees perspectief

Het kernteam van LEO is na een aantal gesprekken toegetreden tot de adviescommissie. Als platform vinden wij dat logisch. Daar waar wij kennisdeling belangrijk vinden om verder te komen, geldt dat natuurlijk niet alleen binnen Nederland. De energietransitie overschrijdt de traditionele grenzen zoals wind, water, lucht, gas, maar ook fysieke grenzen. Wij werken er dan ook graag aan mee. Een Europees perspectief is interessant voor onze leden en de projecten van onze leden kunnen worden betrokken in het onderzoek. Verschillende leden hebben immers ook Europese projecten. De deelname aan dit initiatief zien wij dan ook als een kans om te leren over de interactie tussen besluitvormers en burgers, de omgeving dus.

Afgelopen september was het zover: het onderzoek van TU Delft is ingediend. Lees hier meer over het voorstel in de onepager for partners en blijf ons nieuws op de website volgen want we zullen daar regelmatig iets plaatsen over dit Europese RESPONSE initiatief.

Download hier het volledige onderzoeksvoorstel.