24 juni 2019

Omgevingswet: terugblik Sectorbijeenkomst 16 mei

logo LEO

‘LEO gaat om alle perspectieven aan tafel. Elkaar leren begrijpen en met elkaar vanuit al die perspectieven een vraagstuk oplossen.’ Met deze woorden vat Zita van Aggelen, programmamanager van het Lerend platform Energie & Omgeving, de manier waarop LEO werkt samen. Het is de 10e sectorbijeenkomst die op 16 mei plaatsvindt in de Grote Raadzaal te Den Haag. Over het thema van de bijeenkomst: participatie onder de omgevingswet, zijn vanaf 28 januari regelmatig blogs op de website verschenen. In deze blogs schrijven onderzoekers over de bevindingen van hun onderzoek. Tijdens de sectorbijeenkomst praten ze daarover verder met de deelnemers.

De aftrap van het plenaire deel geeft Francine L’Ortye, programmamanager Eenvoudig Beter bij het ministerie van BZK. Haar presentatie gaat over wat er is geregeld in de Omgevingswet en hoe participatie daar is bedoeld. Participatie is in de loop der jaren veranderd en een echt onderdeel van het proces geworden. Een uitgangspunt van participatie bij de Omgevingswet, is dat er tot een snellere besluitvorming zal worden gekomen. Alle ideeën zijn immers in een vroegtijdig stadium al meenemen. Er wordt gewerkt aan vertrouwen tussen initiatiefnemers en ondernemers. Hoe de participatie moet worden vormgegeven is vormvrij omdat dat maatwerk afhankelijk is van het project en maatwerk is.

Na Francine L’Ortye is het woord aan Sanne Akerboom, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij spreekt nadrukkelijk over participatie in de besluitvorming. Het is belangrijk om in de energietransitie te kijken hoe participatie tot stand komt. Er is een verschil tussen het bevoegd gezag en een projectontwikkelaar die participatie regelt. Participatie regel je omdat je in een democratische rechtsstaat woont. De Omgevingswet is een reden om over participatie te praten maar het is er natuurlijk al veel langer.

Na de inspirerende verhalen van Francine en Sanne, gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen om in gesprek met de onderzoekers verdieping te zoeken in het onderwerp.

Downloads

Zie ook het beeldverslag van de bijeenkomst.