12 mei 2020

DSO kennissessie | Samen verder met meer kennis

logo LEO

Op 15 mei maakt LEO een “uitstapje” naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een uitstapje omdat het niet helemaal binnen het thema omgevingsmanagement past. Het participatiedeel van de Omgevingswet is echter wel een belangrijk onderwerp voor onze leden. In de op verzoek van het ministerie van BZK georganiseerde interactieve DSO kennissessie, wordt kennis en informatie gedeeld om in de komende jaren samen verder te bouwen aan de functionaliteiten van DSO landelijke voorziening.  

De online kennissessie bestaat uit een plenair deel door Arie Duindam, werkzaam bij het Kadaster als Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Daarna wordt in kleinere deelsessies, begeleid door Arie Duindam, Maaike Plakman en Mirella van der Velde, gesproken over:

 De DSO kennissessie is op persoonlijke uitnodiging.