8 oktober 2019

Leerdag DuurzaamDoor

logo LEO

Op dinsdag 8 oktober organiseert het kennisprogramma DuurzaamDoor (RVO) de Leerdag ’Samenwerken in participatieprocessen in de lokale energietransitie’.

Deze dag gaat om de vraag ‘Wat maakt het zo lastig om samen te werken aan de lokale energietransitie?’. En vooral wat kunnen we doen om dat beter te maken? De beleidsambities zijn torenhoog: regio’s zijn bezig met een regionale energiestrategie, gemeenten met de transitie naar aardgasvrije wijken. En vanuit het klimaatakkoord en de Omgevingswet die er aan komt wordt ingezet op een participatieve aanpak.
In de praktijk blijkt dit echter nog niet zo makkelijk. Er spelen belangen, de tijdsdruk maakt dat er toch gekozen wordt voor de gebruikelijke aanpak, partijen spreken elkaars taal niet… Kortom, participatie klinkt mooi, maar zorgt ook voor frustraties.

Reden voor DuurzaamDoor om een dag te organiseren waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat we lokaal in deze processen zien gebeuren. Kunnen we dit samen verkennen, duiden en met elkaar leren over alternatieve aanpakken?

De opzet van de dag geeft een mix van diepgang in deelsessies, ruimte voor ontmoeting en inspiratie van sprekers.