11 oktober 2019

POM en LEO op Locatie: Biowarmte Installatie Lage Weide Utrecht

logo LEO

Op 18 september bezochten 34 deelnemers van Platform LEO en het Platform Omgevingsmanagement (POM) de BioWarmte Installatie in Utrecht. POM was partner van Platform LEO bij de start-up drie jaar geleden en werkt nog steeds graag met ons samen.

Na het welkomstwoord van Karin de Backer (Kernteam Lerend platform Energie & Omgeving) zette Joop Oude Lohuis (Programmadirecteur Energie gemeente Utrecht) ons meteen op het goede been. In 2020 moet de gemeentelijke energie-inkoop 100% duurzaam zijn, in 2025 is 20% van de Utrechtse daken belegd met zonnepanelen en in 2030 is de stadsverwarming 100% duurzaam. Om maar eens wat te noemen.


Joop Oude Lohuis komt over als een bevlogen man, die zich met hart en ziel inzet voor de goede zaak: Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Met een team dat in drie jaar verdrievoudigd is werkt Joop aan plannen, die binnen afzienbare tijd een beslag krijgen. Geen vaagheden of ambities, maar concreet: in 2020 weet iedere buurt wanneer ze van het gas afgaan. Dat moet in 2030 resulteren in minimaal 40.000 woningen, die van het gas af zijn. Volgens Joop kan dat niet zonder medewerking van de Utrechtse bevolking en daarom trekt hij met zijn team de wijken en buurten in om samen met de bewoners en bedrijven een uitvoeringsplan voor de eigen buurt of wijk te maken: omgevingsmanagement en energietransitie on tour. Overvecht-Noord heeft de primeur en dat is een bewuste keuze. De aardgasleidingen in deze wijk zijn aan vervanging toe en dat biedt perspectieven om samen met Eneco en Stedin om te zien naar andere vormen van energie. Ondanks het feit dat er bij bewoners en bedrijven vooroordelen weggenomen moeten worden, zijn inmiddels een aantal bewonersinitiatieven gestart in Tuindorp, Hoograven en Lunetten.

Dat het betrekken van o.a. milieuorganisaties, politiek, bewoners en bedrijven niet altijd voldoende is, bewijst het voortraject voor de bouw van de BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht. Michiel Drijgers (Project developer bij Eneco) weet het als geen ander. Alle goede bedoelingen ten spijt kon de BioWarmte Installatie in eerste instantie niet rekenen op een warm onthaal. Toch is het de gemeente Utrecht en Eneco gelukt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen door gericht in te steken op het betrekken en informeren van milieuorganisaties en politiek. In 2020 worden 52.000 woningen door de BWI duurzamer verwarmd.

Jan Hakemulder, Project leadengineer bij Eneco, sloot de dag af met een rondleiding in het gebouw van de BioWarmte Installatie. Jaarlijks verwerkt de BioWarmte Installatie 180.000 ton tot maximaal 225.000 ton biomassa (dat zijn 30-40 vrachtwagens per dag). Stapsgewijs werden de deelnemers door het proces van de BioWarmte Installatie geleid: van controleschermen naar de verbrandingsoven, van de condensator naar de monitoringsapparatuur. De BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht kent een zeer efficiënt verbrandingsproces en gebruikt duurzaam verkregen brandstof: 80% houtshreds en 20% houtchips. Dit restmateriaal komt uit regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud in de regio en werd voorheen geëxporteerd voor verbranding. Hiermee worden onnodige transportstromen beperkt. Meer informatie over de werking van de BioWarmte Installatie vindt u op de website.


Na het bezoek aan de BWI werd de dag afgesloten met een diner en werd informeel nagepraat tussen leden van Platform LEO en POM over omgevingsmanagement en duurzaamheid. Het was een geslaagde bijeenkomst en we kijken uit naar de volgende gezamenlijke activiteit waar omgevingsmanagers uit de infra en bouw die uit de energiesector tegenkomen.