4 maart 2022

Staalkaart helpt gemeenten bij inpassen energie-infrastructuur

logo LEO

De Staalkaart Netbeheer Nederland ‘Elektriciteit en Gas in het Omgevingsplan’ is een nieuw juridisch hulpmiddel bij het versnellen van de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur, zowel boven- als ondergronds. De netbeheerders komen hiermee de naar schatting ruim tweeduizend beleidsmedewerkers tegemoet die zich – aan de hand van de toekomstige Omgevingswet – buigen over de inpassing van o.a. kabel- en leidingentracés, transformator- en gasontvangstations. 

Lees verder op de website van Netbeheer Nederland.